Oficjalny serwis internetowy Miasta Bielsk Podlaski

Niesłyszący

Przejdź do: Elektroniczna Skzynka PodawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

MENU

Kantyczka 2018

Zawartość

Opis: 

XIX OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL KOLĘDY I PASTORAŁKI WSPÓŁCZESNEJ „KANTYCZKA 2018” 20-21.01.2018 r.

SOBOTA 20.01.2018r. - Przesłuchania konkursowe - godz. 15.00

NIEDZIELA 21.01.2018r. - Koncert Galowy - godz. 15.30

Kolęda rozbrzmiewała w Polsce od niepamiętnych czasów. Jej wielka popularność i powszechność wśród wszystkich warstw społecznych na przestrzeni wielu stuleci sprawiała, iż była ona ważnym przejawem życia artystycznego. Najwięksi nasi poeci tworzyli utwory o Bożym Narodzeniu, a mało jest kompozytorów, którzy by nie pisali lub nie opracowywali kolęd. Niech ten Festiwal będzie pewnym wkładem do tej bogatej polskiej twórczości kolędowej i tradycyjnego kolędowania.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem jest Bielski Dom Kultury w Bielsku Podlaskim przy współpracy Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim.
2. Z organizatorem festiwalu mogą współpracować osoby prawne i osoby fizyczne, które zgłoszą chęć współpracy lub zostaną do niej zaproszone.
3. Użycie nazwy oraz znaku firmowego Festiwalu wymaga stosownej zgody organizatora festiwalu i zawarcia oddzielnej umowy.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W festiwalu biorą udział soliści w czterech kategoriach wiekowych:
Kategoria I do 11 lat,
Kategoria II 12-15 lat,
Kategoria III 16 lat i powyżej
Dopuszcza się również udział duetów

2. Uczestnicy prezentują jeden utwór (kolęda współczesna, pastorałka, piosenka bożonarodzeniowa lub kolęda tradycyjna w nowej aranżacji). Drugi – na wyraźne życzenie jury. Wśród przygotowanego repertuaru szczególnie pożądane będą utwory premierowe, autorskie o ciekawej harmonii i nowoczesnym charakterze.

3. Uczestnicy przyjeżdżają z własnym akompaniamentem zarejestrowanym na mini dysku lub CD. Soliści mogą również akompaniować sobie sami, wykorzystując dowolny instrument lub korzystać jednocześnie z taśm, wplatając własne partie instrumentalne.

4. Zgłoszenia do festiwalu przyjmowane będą na podstawie:
- dokładnie wypełnionej karty zgłoszenia (formularz organizatora),
- nagrania demo z proponowanym repertuarem,
- tekstów wykonywanych utworów (w przypadku premier),
- oświadczenia instruktorów/opiekunów o zgodzie na wykorzystanie nagrań utworów zaprezentowanych przez uczestników podczas Festiwalu.

5. Kwalifikacji dokona komisja artystyczna na podstawie przesłanych nagrań.

6. Znajomość regulaminu potwierdzają opiekunowie uczestników lub pełnoletni uczestnicy, podpisując czytelnie karty zgłoszeń.

7. Zgłoszenia należy nadsyłać na adres:
BIELSKI DOM KULTURY
ul. 3 Maja 2
17-100 Bielsk Podlaski
województwo podlaskie
z dopiskiem: „KANTYCZKA 2018”
lub mailem: sekretariat@bdkbielsk.pl
w nieprzekraczalnym terminie do 22.12.2017r.

8. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w Festiwalu otrzymają do dnia 08.01.2018r. pisemne zawiadomienie oraz szczegółowy program imprezy.
9. Na czas trwania Festiwalu dla wszystkich uczestników organizatorzy zapewniają wyżywienie i zakwaterowanie. Uczestnicy ponoszą koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania. Każdy uczestnik powinien być ubezpieczony. Koszt ostateczny uczestnictwa w festiwalu zostanie określony w programie imprezy.

III. JURY
1. Komisja powołana przez organizatorów oceniać będzie wykonawców w trzech kategoriach wiekowych przyjmując następujące kryteria oceny:
- warunki głosowe
- muzykalność
- interpretacja
- dykcja
- ogólny wyraz artystyczny

IV. NAGRODY
1. Wszyscy uczestnicy festiwalu otrzymają dyplomy uczestnictwa.
2. Zwycięzcom w każdej kategorii wiekowej przyznane zostaną:
- I miejsce - Złoty Flecik
- II miejsce - Srebrny Flecik
- III miejsce - Brązowy Flecik

3. Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym zostaną przyznane nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów, sponsorów festiwalu lub prywatnych fundatorów.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo innego podziału nagród lub przyznania dodatkowych tytułów (np. Grand Prix), jak również możliwość przyznania nagród kompozytorom utworów premierowych, w przypadku złożenia takiego wniosku przez Jury.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkich informacji nie ujętych w regulaminie udziela:

Sekretariat Festiwalu
nr tel. (0-85) 730-34-14
Bielski Dom Kultury
instr. ds. muzyki i organizacji imprez Justyna Porzezińska

2. Zmiana repertuaru po weryfikacji zgłoszeń możliwa jest jedynie za zgodą organizatorów.
3. Koszty związane z przygotowaniem do prezentacji, przyjazdem, pobytem i ubezpieczeniem na ten czas pokrywają uczestnicy lub sponsorujące ich instytucje. Organizatorzy czynią starania, by były one jak najniższe.
4. Ujawnienie niezgodności zgłoszonych danych ze stanem faktycznym podczas przesłuchań konkursowych jest równoznaczne z dyskwalifikacją.

UWAGA! LAUREACI POPRZEDNICH EDYCJI FESTIWALU PRZESYŁAJĄ TYLKO KARTY ZGŁOSZENIA

Data wydarzenia: 
20.01.2018 15:00 do 21.01.2018 18:00
Miejsce wydarzenia: 

BDK, ul. 3 Maja 2

Organizator: 
Bielski Dom Kultury, Justyna Porzezińska

Kalendarium

Imieniny obchodzą

Celina

Urszula

Janusz

21

niedziela

październik 2018

Sprawdź: Co? Gdzie? Kiedy?

Październik 2018

p w ś c p s n
1
2
3
4
Wydarzenia z dnia 5 Październik 2018 (piątek)
Wydarzenia z dnia 6 Październik 2018 (sobota)
Wydarzenia z dnia 7 Październik 2018 (niedziela)
8
Wydarzenia z dnia 9 Październik 2018 (wtorek)
Wydarzenia z dnia 10 Październik 2018 (środa)
11
Wydarzenia z dnia 12 Październik 2018 (piątek)
Wydarzenia z dnia 13 Październik 2018 (sobota)
Wydarzenia z dnia 14 Październik 2018 (niedziela)
Wydarzenia z dnia 15 Październik 2018 (poniedziałek)
Wydarzenia z dnia 16 Październik 2018 (wtorek)
Wydarzenia z dnia 17 Październik 2018 (środa)
18
Wydarzenia z dnia 19 Październik 2018 (piątek)
Wydarzenia z dnia 20 Październik 2018 (sobota)
  • Wydarzenie z dnia 20 Październik 2018 (sobota): Decha 2018
  • Wydarzenie z dnia 20 Październik 2018 (sobota): Mecz koszykarzy
Wydarzenia z dnia 21 Październik 2018 (niedziela)
Wydarzenia z dnia 22 Październik 2018 (poniedziałek)
Wydarzenia z dnia 23 Październik 2018 (wtorek)
Wydarzenia z dnia 24 Październik 2018 (środa)
Wydarzenia z dnia 25 Październik 2018 (czwartek)
Wydarzenia z dnia 26 Październik 2018 (piątek)
Wydarzenia z dnia 27 Październik 2018 (sobota)
28
29
30
31

Video

Więcej filmów
Filmowe podsumowanie roku 2017 w Bielsku Podlaskim
Filmowe podsumowanie roku 2017 zaprezentowane podczas spotkania noworocznego Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Jarosława Borowskiego 14 stycznia 2018 r. Produkcja - TV Podlasie.
Zobacz film

Galerie zdjęć

Więcej galerii zdjęć
Panoramiczny Bielsk Podlaski
Zobacz galerię

Ankieta

Ankieta badania satysfakcji i oczekiwań klientów

Wypełnij ankietę