Oficjalny serwis internetowy Miasta Bielsk Podlaski

Niesłyszący

Przejdź do: Elektroniczna Skzynka PodawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

MENU

Kantyczka 2018

Zawartość

Opis: 

XIX OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL KOLĘDY I PASTORAŁKI WSPÓŁCZESNEJ „KANTYCZKA 2018” 20-21.01.2018 r.

SOBOTA 20.01.2018r. - Przesłuchania konkursowe - godz. 15.00

NIEDZIELA 21.01.2018r. - Koncert Galowy - godz. 15.30

Kolęda rozbrzmiewała w Polsce od niepamiętnych czasów. Jej wielka popularność i powszechność wśród wszystkich warstw społecznych na przestrzeni wielu stuleci sprawiała, iż była ona ważnym przejawem życia artystycznego. Najwięksi nasi poeci tworzyli utwory o Bożym Narodzeniu, a mało jest kompozytorów, którzy by nie pisali lub nie opracowywali kolęd. Niech ten Festiwal będzie pewnym wkładem do tej bogatej polskiej twórczości kolędowej i tradycyjnego kolędowania.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem jest Bielski Dom Kultury w Bielsku Podlaskim przy współpracy Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim.
2. Z organizatorem festiwalu mogą współpracować osoby prawne i osoby fizyczne, które zgłoszą chęć współpracy lub zostaną do niej zaproszone.
3. Użycie nazwy oraz znaku firmowego Festiwalu wymaga stosownej zgody organizatora festiwalu i zawarcia oddzielnej umowy.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W festiwalu biorą udział soliści w czterech kategoriach wiekowych:
Kategoria I do 11 lat,
Kategoria II 12-15 lat,
Kategoria III 16 lat i powyżej
Dopuszcza się również udział duetów

2. Uczestnicy prezentują jeden utwór (kolęda współczesna, pastorałka, piosenka bożonarodzeniowa lub kolęda tradycyjna w nowej aranżacji). Drugi – na wyraźne życzenie jury. Wśród przygotowanego repertuaru szczególnie pożądane będą utwory premierowe, autorskie o ciekawej harmonii i nowoczesnym charakterze.

3. Uczestnicy przyjeżdżają z własnym akompaniamentem zarejestrowanym na mini dysku lub CD. Soliści mogą również akompaniować sobie sami, wykorzystując dowolny instrument lub korzystać jednocześnie z taśm, wplatając własne partie instrumentalne.

4. Zgłoszenia do festiwalu przyjmowane będą na podstawie:
- dokładnie wypełnionej karty zgłoszenia (formularz organizatora),
- nagrania demo z proponowanym repertuarem,
- tekstów wykonywanych utworów (w przypadku premier),
- oświadczenia instruktorów/opiekunów o zgodzie na wykorzystanie nagrań utworów zaprezentowanych przez uczestników podczas Festiwalu.

5. Kwalifikacji dokona komisja artystyczna na podstawie przesłanych nagrań.

6. Znajomość regulaminu potwierdzają opiekunowie uczestników lub pełnoletni uczestnicy, podpisując czytelnie karty zgłoszeń.

7. Zgłoszenia należy nadsyłać na adres:
BIELSKI DOM KULTURY
ul. 3 Maja 2
17-100 Bielsk Podlaski
województwo podlaskie
z dopiskiem: „KANTYCZKA 2018”
lub mailem: sekretariat@bdkbielsk.pl
w nieprzekraczalnym terminie do 22.12.2017r.

8. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w Festiwalu otrzymają do dnia 08.01.2018r. pisemne zawiadomienie oraz szczegółowy program imprezy.
9. Na czas trwania Festiwalu dla wszystkich uczestników organizatorzy zapewniają wyżywienie i zakwaterowanie. Uczestnicy ponoszą koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania. Każdy uczestnik powinien być ubezpieczony. Koszt ostateczny uczestnictwa w festiwalu zostanie określony w programie imprezy.

III. JURY
1. Komisja powołana przez organizatorów oceniać będzie wykonawców w trzech kategoriach wiekowych przyjmując następujące kryteria oceny:
- warunki głosowe
- muzykalność
- interpretacja
- dykcja
- ogólny wyraz artystyczny

IV. NAGRODY
1. Wszyscy uczestnicy festiwalu otrzymają dyplomy uczestnictwa.
2. Zwycięzcom w każdej kategorii wiekowej przyznane zostaną:
- I miejsce - Złoty Flecik
- II miejsce - Srebrny Flecik
- III miejsce - Brązowy Flecik

3. Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym zostaną przyznane nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów, sponsorów festiwalu lub prywatnych fundatorów.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo innego podziału nagród lub przyznania dodatkowych tytułów (np. Grand Prix), jak również możliwość przyznania nagród kompozytorom utworów premierowych, w przypadku złożenia takiego wniosku przez Jury.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkich informacji nie ujętych w regulaminie udziela:

Sekretariat Festiwalu
nr tel. (0-85) 730-34-14
Bielski Dom Kultury
instr. ds. muzyki i organizacji imprez Justyna Porzezińska

2. Zmiana repertuaru po weryfikacji zgłoszeń możliwa jest jedynie za zgodą organizatorów.
3. Koszty związane z przygotowaniem do prezentacji, przyjazdem, pobytem i ubezpieczeniem na ten czas pokrywają uczestnicy lub sponsorujące ich instytucje. Organizatorzy czynią starania, by były one jak najniższe.
4. Ujawnienie niezgodności zgłoszonych danych ze stanem faktycznym podczas przesłuchań konkursowych jest równoznaczne z dyskwalifikacją.

UWAGA! LAUREACI POPRZEDNICH EDYCJI FESTIWALU PRZESYŁAJĄ TYLKO KARTY ZGŁOSZENIA

Data wydarzenia: 
20.01.2018 15:00 do 21.01.2018 18:00
Miejsce wydarzenia: 

BDK, ul. 3 Maja 2

Organizator: 
Bielski Dom Kultury, Justyna Porzezińska

Kalendarium

Imieniny obchodzą

Daniel

Julia

Andrzej

21

sobota

lipiec 2018

Sprawdź: Co? Gdzie? Kiedy?

Lipiec 2018

p w ś c p s n
Wydarzenia z dnia 1 lipiec 2018 (niedziela)
Wydarzenia z dnia 2 lipiec 2018 (poniedziałek)
Wydarzenia z dnia 3 lipiec 2018 (wtorek)
Wydarzenia z dnia 4 lipiec 2018 (środa)
Wydarzenia z dnia 5 lipiec 2018 (czwartek)
Wydarzenia z dnia 6 lipiec 2018 (piątek)
Wydarzenia z dnia 7 lipiec 2018 (sobota)
Wydarzenia z dnia 8 lipiec 2018 (niedziela)
Wydarzenia z dnia 9 lipiec 2018 (poniedziałek)
Wydarzenia z dnia 10 lipiec 2018 (wtorek)
Wydarzenia z dnia 11 lipiec 2018 (środa)
Wydarzenia z dnia 12 lipiec 2018 (czwartek)
Wydarzenia z dnia 13 lipiec 2018 (piątek)
Wydarzenia z dnia 14 lipiec 2018 (sobota)
Wydarzenia z dnia 15 lipiec 2018 (niedziela)
Wydarzenia z dnia 16 lipiec 2018 (poniedziałek)
Wydarzenia z dnia 17 lipiec 2018 (wtorek)
18
19
Wydarzenia z dnia 20 lipiec 2018 (piątek)
Wydarzenia z dnia 21 lipiec 2018 (sobota)
22
Wydarzenia z dnia 23 lipiec 2018 (poniedziałek)
Wydarzenia z dnia 24 lipiec 2018 (wtorek)
25
Wydarzenia z dnia 26 lipiec 2018 (czwartek)
Wydarzenia z dnia 27 lipiec 2018 (piątek)
Wydarzenia z dnia 28 lipiec 2018 (sobota)
Wydarzenia z dnia 29 lipiec 2018 (niedziela)
30
31

Video

Więcej filmów
Filmowe podsumowanie roku 2017 w Bielsku Podlaskim
Filmowe podsumowanie roku 2017 zaprezentowane podczas spotkania noworocznego Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Jarosława Borowskiego 14 stycznia 2018 r. Produkcja - TV Podlasie.
Zobacz film

Galerie zdjęć

Więcej galerii zdjęć
Panoramiczny Bielsk Podlaski
Zobacz galerię

Ankieta

Ankieta badania satysfakcji i oczekiwań klientów

Wypełnij ankietę