Oficjalny serwis internetowy Miasta Bielsk Podlaski

Niesłyszący

Przejdź do: Elektroniczna Skzynka PodawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

MENU

Zawartość

Burmistrz Jarosław Borowski i Przewodniczący Marek Troc
12-05-2017

Nowa kadencja Bielskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Alina Dębowska została przewodniczącą drugiej kadencji Bielskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Przedstawicielka Funduszu Lokalnego na Rzecz Rozwoju Społecznego będzie kontynuowała pracę przewodniczącego pierwszej kadencji Marka Troca.

Pierwsze posiedzenie drugiej kadencji BRDPP odbyło się 27 kwietnia 2017 r. Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski Jarosław Borowski wręczył podziękowania odchodzącym członkom rady: przewodniczącemu Markowi Trocowi, Tomaszowi Sulimie oraz Tamarze Rusaczyk. Podziękował wszystkim zgromadzonym za wkład, jaki wnoszą w rozwój społeczeństwa obywatelskiego opartego na dialogu i współpracy. Złożył wyrazy uznania za dotychczasowe dokonania oraz życzenia kolejnych sukcesów.

Burmistrz wręczył też powołania członkom wybranym na drugą kadencję. W skład BRDPP drugiej kadencji weszli:

 • Przedstawiciele organizacji pozarządowych: Barbara Andrejuk (Stowarzyszenie Sympatyków Chóru Pieśni i Tańca „Wasiloczki”), Alina Dębowska (Fundusz Lokalny na Rzecz Rozwoju Społecznego), Jan Jakub Kita (Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa”), Helena Mazuruk (Klub „Amazonki”), Walentyna Prokopiuk (Stowarzyszenie Abstynentów „Promień”), Artur Żukowski (Stowarzyszenie Muzyków Bielska Podlaskiego „Forte”).
 • Przedstawiciele Rady Miasta Bielsk Podlaski: Krzysztof Grodzki, Danuta Karniewicz i Piotr Wawulski.
 • Przedstawiciele Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski: Agnieszka Siergiej, Anna Wesołowska-Demianiuk i Urszula Wiesiełowska.

Podczas posiedzenia inaugurującego na przewodniczącą BRDPP wybrano Alinę Dębowską. Funkcję zastępcy nadal pełnić będzie Danuta Karniewicz, zaś sekretarzem BRDPP pozostanie Urszula Wiesiełowska.

BRDPP jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym powołanym przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski. Do jej zadań należy:

 • opiniowanie projektów strategii Miasta Bielsk Podlaski, w tym strategii rozwoju Miasta Bielsk Podlaski oraz programów społecznych, dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy;
 • konsultowanie i opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy;
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy;
 • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między Miastem Bielsk Podlaski, a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy;
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych,
 • monitorowanie i doskonalenie zasad współpracy pomiędzy Miastem Bielsk Podlaski a sektorem pozarządowym;
 • promowanie osiągnięć i prezentacji dorobku organizacji pozarządowych;
 • podejmowanie innych działań wynikających z aktualnych potrzeb dotyczących współpracy Miasta Bielsk Podlaski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego.

Wydarzenie miało miejsce 27.04.2017

Kalendarium

Imieniny obchodzą

Adrian

Wanda

Zenon

23

sobota

czerwiec 2018

Sprawdź: Co? Gdzie? Kiedy?

Czerwiec 2018

p w ś c p s n
Wydarzenia z dnia 1 czerwiec 2018 (piątek)
Wydarzenia z dnia 2 czerwiec 2018 (sobota)
Wydarzenia z dnia 3 czerwiec 2018 (niedziela)
4
5
Wydarzenia z dnia 6 czerwiec 2018 (środa)
 • Wydarzenie z dnia 6 czerwiec 2018 (środa): Mammografia
7
Wydarzenia z dnia 8 czerwiec 2018 (piątek)
Wydarzenia z dnia 9 czerwiec 2018 (sobota)
Wydarzenia z dnia 10 czerwiec 2018 (niedziela)
11
Wydarzenia z dnia 12 czerwiec 2018 (wtorek)
Wydarzenia z dnia 13 czerwiec 2018 (środa)
Wydarzenia z dnia 14 czerwiec 2018 (czwartek)
Wydarzenia z dnia 15 czerwiec 2018 (piątek)
Wydarzenia z dnia 16 czerwiec 2018 (sobota)
Wydarzenia z dnia 17 czerwiec 2018 (niedziela)
18
Wydarzenia z dnia 19 czerwiec 2018 (wtorek)
Wydarzenia z dnia 20 czerwiec 2018 (środa)
21
Wydarzenia z dnia 22 czerwiec 2018 (piątek)
Wydarzenia z dnia 23 czerwiec 2018 (sobota)
Wydarzenia z dnia 24 czerwiec 2018 (niedziela)
25
Wydarzenia z dnia 26 czerwiec 2018 (wtorek)
27
28
Wydarzenia z dnia 29 czerwiec 2018 (piątek)
Wydarzenia z dnia 30 czerwiec 2018 (sobota)

Video

Więcej filmów
Filmowe podsumowanie roku 2017 w Bielsku Podlaskim
Filmowe podsumowanie roku 2017 zaprezentowane podczas spotkania noworocznego Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Jarosława Borowskiego 14 stycznia 2018 r. Produkcja - TV Podlasie.
Zobacz film

Galerie zdjęć

Więcej galerii zdjęć
Panoramiczny Bielsk Podlaski
Zobacz galerię

Ankieta

Ankieta badania satysfakcji i oczekiwań klientów

Wypełnij ankietę