Oficjalny serwis internetowy Miasta Bielsk Podlaski

Niesłyszący

Przejdź do: Elektroniczna Skzynka PodawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

MENU

Zawartość

Seminarium w Urzędzie Miasta
20-06-2017

Popularyzują kształcenie zawodowe

W naszym mieście odbyły się seminaria subregionalne otwierające projekt „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”.

Liderem projektu jest Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, a ma on na celu popularyzowanie kształcenia zawodowego, zarówno wśród młodzieży szkół gimnazjalnych, jak i ich rodziców, którzy odgrywają kluczową rolę w planowaniu ścieżki edukacji swoich dzieci. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III – Kompetencje i kwalifikacje.

W seminariach odbywających się w Bielsku Podlaskim udział wzięli dyrektorzy i nauczyciele szkół gimnazjalnych i zawodowych. Podczas seminarium dla szkół gimnazjalnych prelekcję na temat rynku pracy i wyzwań subregionu bielskiego wygłosiła Beata Dawidziuk, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim, zaś o tym, jak wdrażać doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole mówiła Barbara Szpalerska, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim. Założenia projektu przedstawiły Iwona Zaborowska i Renata Kryńska – przedstawicielki lidera projektu.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

  1. Udział szkolnej kadry nauczycielskiej w seminariach poświęconych problematyce kształcenia zawodowego.
  2. Udział szkolnej kadry odpowiedzialnej za doradztwo zawodowe w spotkaniach poświęconych tematyce powiązań profili nauczania szkół kształcenia zawodowego oraz zawodów przez nie oferowanych z rzeczywistymi potrzebami rynku pracy.
  3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe indywidualne oraz grupowe dedykowane uczniom. Prowadzone będzie ono przez doradców kariery z zastosowaniem nowej, popytowej metodologii doradczej oraz z wykorzystaniem innowacyjnych metod przekazywania informacji o zawodach. W efekcie, każdy uczeń uzyska Indywidualny Plan Działania (IPD), który uwzględniać będzie element popytu na kwalifikacje w kontekście stanowisk i warunków pracy lokalnych przedsiębiorców.
  4. Spotkania mentoringowe dla uczniów i ich rodziców. Mentorami będą osoby, które odniosły sukces zawodowy, piastują wysokie stanowiska w różnych organizacjach i są specjalistami w danej branży zawodowej. Spotkania będą miały na celu wzbudzenie motywacji wśród młodzieży do aktywnego planowania własnej ścieżki rozwoju, poprzez ukazanie im historii sukcesu osób, które osiągnęły własne cele zawodowe, a także skorzystanie z ich doświadczenia.
  5. Udział uczniów w wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach, będących liderami branż charakterystycznych dla danego subregionu, połączonych z wizytami w szkołach kształcenia zawodowego, gdzie odbywa się nauka zawodu na tych właśnie kierunkach.
  6. Wsparcie dedykowane rodzicom uczniów polegające na spotkaniach z doradcami zawodowymi i kadrą szkół zawodowych. Celem spotkań będzie zwrócenie uwagi na rolę i zadania rodziców w procesie wyboru przyszłego zawodu przez ich dziecko, ze wskazaniem możliwych dróg i sposobów wsparcia w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej.
  7. Udział uczniów w konkursach dedykowanych rożnym zawodom, w których wygrać będą mogli atrakcyjne nagrody.
  8. Udział uczniów w targach edukacyjno-zawodowych podczas których zapoznają się z aktualną ofertą edukacyjną szkół kształcenia zawodowego.
  9. Udział w organizowanych eventach promocyjnych dedykowanych poszczególnym branżom i zawodom.

Do realizacji Projektu powołany został zespół, składający się z następujących partnerów: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr (Lider), Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, Miasto Suwałki, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Łomżyńskie Forum Samorządowe, Miasto Bielsk Podlaski, Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Wydarzenia miały miejsce 23 i 25.05.2017

Kalendarium

Imieniny obchodzą

Maria

Marzena

Ryszard

26

czwartek

kwiecień 2018

Sprawdź: Co? Gdzie? Kiedy?

Kwiecień 2018

p w ś c p s n
1
2
Wydarzenia z dnia 3 kwiecień 2018 (wtorek)
4
5
Wydarzenia z dnia 6 kwiecień 2018 (piątek)
Wydarzenia z dnia 7 kwiecień 2018 (sobota)
8
9
Wydarzenia z dnia 10 kwiecień 2018 (wtorek)
11
12
Wydarzenia z dnia 13 kwiecień 2018 (piątek)
Wydarzenia z dnia 14 kwiecień 2018 (sobota)
Wydarzenia z dnia 15 kwiecień 2018 (niedziela)
16
17
18
Wydarzenia z dnia 19 kwiecień 2018 (czwartek)
Wydarzenia z dnia 20 kwiecień 2018 (piątek)
Wydarzenia z dnia 21 kwiecień 2018 (sobota)
Wydarzenia z dnia 22 kwiecień 2018 (niedziela)
Wydarzenia z dnia 23 kwiecień 2018 (poniedziałek)
Wydarzenia z dnia 24 kwiecień 2018 (wtorek)
Wydarzenia z dnia 25 kwiecień 2018 (środa)
Wydarzenia z dnia 26 kwiecień 2018 (czwartek)
Wydarzenia z dnia 27 kwiecień 2018 (piątek)
Wydarzenia z dnia 28 kwiecień 2018 (sobota)
Wydarzenia z dnia 29 kwiecień 2018 (niedziela)
30

Video

Więcej filmów
Filmowe podsumowanie roku 2017 w Bielsku Podlaskim
Filmowe podsumowanie roku 2017 zaprezentowane podczas spotkania noworocznego Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Jarosława Borowskiego 14 stycznia 2018 r. Produkcja - TV Podlasie.
Zobacz film

Galerie zdjęć

Więcej galerii zdjęć
Panoramiczny Bielsk Podlaski
Zobacz galerię

Ankieta

Ankieta badania satysfakcji i oczekiwań klientów

Wypełnij ankietę