Oficjalny serwis internetowy Miasta Bielsk Podlaski

Niesłyszący

Przejdź do: Elektroniczna Skzynka PodawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

MENU

Zawartość

Wiceburmistrz Bożena Teresa Zwolińska i Skarbnik Anna Szkoda
23-09-2016

Poznaliśmy projekty, na które będziemy mogli zagłosować

Spośród dziewięciu projektów będziemy mogli w tym roku wybierać te, które zostaną zrealizowane dzięki funduszom z Budżetu Obywatelskiego Miasta Bielsk Podlaski na rok 2017.  Zakwalifikowane do udziału w głosowaniu projekty zostały zaprezentowane mieszkańcom w czwartek 22 września w Bielskim Domu Kultury. Głosowanie odbędzie się w Urzędzie Miasta od 1 do 6 października.

Zadania do budżetu obywatelskiego można było zgłaszać w sierpniu, a każde z nich musiało być poparte przez grupę co najmniej 30 mieszkańców Bielska Podlaskiego. W tym czasie napłynęło jedenaście zgłoszeń: sześć o charakterze majątkowym oraz pięć o charakterze bieżącym. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji wniosków, Zespół Opiniodawczy ds. Budżetu Obywatelskiego odrzucił dwa wnioski ze względów formalno-merytorycznych. Był to projekt o charakterze majątkowym „Budowa kanału sanitarnego z siecią boczną w ulicy Pogodnej i Warzywnej w Bielsku Podlaskim” oraz projekt o charakterze bieżącym pn. „Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich”. O przyczynach odrzucenia tych projektów można przeczytać tu: Lista projektów odrzuconych na etapie weryfikacji formalno-merytorycznej.

W efekcie pozytywnie zaopiniowano 9 projektów, które na spotkaniu w Bielskim Domu Kultury przedstawiły mieszkańcom: Zastępca Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Bożena Teresa Zwolińska i Skarbnik Miasta Bielsk Podlaski Anna Szkoda.

Lista projektów pozytywnie zaopiniowanych, które zostaną poddane pod głosowanie (projekty o charakterze majątkowym):

 1. Budowa automatycznego systemu nawadniania boiska głównego stadionu miejskiego. Montaż na boisku głównym stadionu miejskiego w Bielsku Podlaskim automatycznego systemu nawadniania boiska. Lokalizacja: MOSiR w Bielsku Podlaskim. Szacunkowy koszt projektu: 30 tys. zł.
 2. Skatepark na miarę naszych czasów. Projekt zakłada zakup nowych elementów do skateparku: bank ramp, ławka, grindbox, poręcz mała prosta, quarter pipe. Jednocześnie wnioskodawcy chcą wymienić istniejącą nawierzchnię dotychczasowego skateparku na nową betonową, tak aby korzystanie z urządzeń było bezpieczniejsze. Lokalizacja: MOSiR w Bielsku Podlaskim. Szacunkowy koszt projektu: 97 tys. zł.
 3. Aktywny Bielsk Podlaski. Budowa placu zabaw z siłownią na świeżym powietrzu. Projekt przewiduje budowę ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w różnym wieku oraz siłowni na świeżym powietrzu. Nowy plac zabaw składałby się m. in. z: huśtawek, karuzeli, drabinki, sprężynowców, zjeżdżalni, pomostu wiszącego oraz ścianki wspinaczkowej. Proponowane urządzenia w siłowni to np.: biegacz, orbitek, ławka, twister, wahadło, ławka z prostownikiem pleców, wioślarz, wyciąg górny, wyciskacz siedzący, podciąg nóg z drabinką, koła tai chi. Do tego zamontowana zostałaby tablica z dokładną informacją, jak korzystać z urządzeń. Lokalizacja: Park w okolicy II LOzBJN (nr geod. działki 2995 - róg ul. Kopernika i ogrodzenia II LOzBJN). Szacunkowy koszt projektu: 105 tys. zł.
 4. Wykonanie posągu „Znachora” siedzącego na ławeczce ustawionej na placu przy ratuszu. Projekt polega na ustawieniu ławeczki z siedzącą na niej postacią głównego bohatera filmu „Znachor” w reżyserii Jerzego Hoffmana. Ławeczka ta ma być podobna do ławeczki Hanki Bielickiej w Łomży lub innych tego typu figur w innych miastach. Idealnym miejscem na jej ustawienie jest plac przy ratuszu naprzeciw sklepu „Znachor” lub przy studni. Zdaniem wnioskodawcy zarówno posąg „Znachora”, jak i ławeczki może być wykonany z żeliwa lub z brązu. Lokalizacja: Plac im. Jana Pawła II (przy ratuszu). Niedaleko studni lub naprzeciw sklepu „Znachor”. Szacunkowy koszt projektu: 80 tys. zł.
 5. Budowa nawierzchni jezdni, oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej w zaułku ul. Jagiellońskiej. Przedmiotem projektu jest budowa kanalizacji deszczowej o długości 200 m, budowa nawierzchni jezdni o długości 86 m i szerokości 5 m, oświetlenie uliczne. Lokalizacja: zaułek ul. Jagiellońskiej 16-18 (nr geod. 3021/4, 3021/8). Szacunkowy koszt projektu: 180 tys. zł.

Lista projektów pozytywnie zaopiniowanych, które zostaną poddane pod głosowanie (projekty o charakterze bieżącym):

 1. „Płyniemy po zdrowie - całą rodziną”. Główne cele projektu: upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych, nabycie podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka przeciwdziałania i korygowania wad postawy, zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, w tym alkoholizmowi, poprzez organizację zajęć pływackich i zawodów rodzinnych, efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej pływalni, wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności osób nieposiadających dostatecznych środków na opłatę za zajęcia pływania, edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych. Lokalizacja: Pływalnia Miejska „Wodnik” oraz pływalnia MOSiR w Bielsku Podlaskim. Szacunkowy koszt projektu: 30 tys. zł.
 2. Festyn Mikołajkowy 2017 „Każdy może zostać Świętym Mikołajem". Projekt obejmuje zorganizowanie cyklicznej imprezy integracyjnej (w 2017r. już po raz szesnasty) o charakterze kulturalno-rekreacyjnym z okazji Dnia Świętego Mikołaja, w którą zostają zaangażowane wszystkie środowiska: szkoły, placówki kulturalno-oświatowe, samorządy lokalne, osoby niepełnosprawne z różnych środowisk (dzieci, młodzież i osoby dorosłe), w tym uczestnicy ŚDS oraz społeczność lokalna. Impreza zostanie zorganizowana z myślą o najmłodszych mieszkańcach naszego miasta. W trakcie Festynu Mikołajkowego przewidziane są: prezentacje artystyczne osób niepełnosprawnych, prezentacje artystyczne zespołów dziecięcych i młodzieżowych, gry i zabawy ze Świętym Mikołajem oraz jego świtą, drobne upominki i słodycze od Świętego Mikołaja, barwne makijaże, zabawa z zespołem muzycznym, przejażdżka quadem, pokaz sztucznych ogni i inne atrakcje. Lokalizacja: plac wokół ratusza. Szacunkowy koszt projektu: 10 tys. zł.
 3. Prolog. III Dni Piśmiennictwa Słowiańskiego. Projekt skierowany jest do wszystkich osób, zainteresowanych kulturą słowa, sztuką drukarską, muzyką dawną. Celem projektu jest propagowanie wiedzy o wiekowych tradycjach piśmiennictwa i muzyki Bielska oraz ukazanie roli miasta w kulturze europejskiej. W ramach projektu w 2017 r. odbędą się następujące wydarzenia: koncerty plenerowe z udziałem wykonawców z Polski, Białorusi, Rosji, Serbii i innych krajów, jarmark książki, pokazy dawnej sztuki drukarskiej, wystawy, warsztaty śpiewu bizantyjskiego i staroruskiego, konferencja naukowa. Lokalizacja: ul. Sosnowa, Plac Ratuszowy, Miejska Biblioteka Publiczna, Bielski Dom Kultury. Szacunkowy koszt projektu: 24 tys. zł.
 4. Zabawa piknikowa z organizacjami pozarządowymi. Założeniem projektu jest zorganizowanie spotkania mieszkańców Bielska Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi działającymi na jego terenie oraz wydanie folderu o działalności organizacji. W mieście jest około 50 aktywnych organizacji pozarządowych. Poprzez całodzienną zabawę piknikową zaprezentują się mieszkańcom. Piknik umilą liczne atrakcje, np.: dmuchańce, zawody, mecze, konkursy, darmowe masaże ciała, występy artystyczne, prezentacja dokonań organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, pokazy motocyklowe, rowerowe, sztuki walki. Podczas pikniku zaprezentowany zostanie folder „ABC organizacji pozarządowych Bielska Podlaskiego”, w którym każdej organizacji zostanie poświęcone około 1-2 strony. W zadaniu planowane są do sfinansowania m. in.: nagrody, poczęstunek, dmuchańce, ulotki, plakaty, wydanie folderu, materiały plastyczne i inne niezbędne wydatki. Lokalizacja: Park Królowej Heleny w Bielsku Podlaskim. Szacunkowy koszt projektu: 21 tys. zł.

W trakcie spotkania w Bielskim Domu Kultury o swoich pomysłach opowiadali też sami wnioskodawcy. Teraz powyższe projekty zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców.

Głosowanie odbywać się będzie w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski na I piętrze, w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego:

 • 1-2.10.2016 r. w godz. 8:00-20:00
 • 3-4.10.2016 r. w godz. 8:00-15:00
 • 5-6.10.2016 r. w godz. 13:00-20:00

Prawo udziału w głosowaniu mają tylko mieszkańcy Miasta Bielsk Podlaski. Aby zagłosować, należy wylegitymować się dokumentem ze zdjęciem, potwierdzającym tożsamość i potwierdzić odbiór karty do głosowania czytelnym podpisem złożonym na liście głosujących.

Każdy mieszkaniec może wziąć udział w głosowaniu tylko raz. Głosujący będzie mógł wybrać maksymalnie 2 propozycje z listy zweryfikowanych projektów (zadań) o charakterze majątkowym i maksymalnie 2 propozycje z listy zweryfikowanych projektów (zadań) o charakterze bieżącym.

Fundusze Budżetu Obywatelskiego 2017

Maksymalna kwota przewidziana w budżecie obywatelskim na rok 2017 to 400 tys. zł. Dzieli się ona na 300 tys. zł przewidziane na projekty o charakterze majątkowym (czyli inwestycje i zakupy inwestycyjne) oraz 100 tys. zł na zadania o charakterze bieżącym. Szacunkowy koszt pojedynczego projektu nie może przekroczyć 250 tys. zł w przypadku tej pierwszej kategorii oraz 30 tys. zł – w przypadku kategorii drugiej.

Zgłaszane projekty (zadania) mogą być realizowane wyłącznie na gruncie lub w obiekcie stanowiącym własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, z wyłączeniem nieruchomości znajdujących się w trwałym zarządzie jednostek oświatowych, po uzyskaniu zgody zarządzającego.

Kalendarium

Imieniny obchodzą

Elżbieta

Marek

Paula

18

wtorek

czerwiec 2019

Sprawdź: Co? Gdzie? Kiedy?

Czerwiec 2019

p w ś c p s n
Wydarzenia z dnia 1 czerwiec 2019 (sobota)
Wydarzenia z dnia 2 czerwiec 2019 (niedziela)
Wydarzenia z dnia 3 czerwiec 2019 (poniedziałek)
4
5
6
Wydarzenia z dnia 7 czerwiec 2019 (piątek)
 • Wydarzenie z dnia 7 czerwiec 2019 (piątek): Kino w BDK
Wydarzenia z dnia 8 czerwiec 2019 (sobota)
Wydarzenia z dnia 9 czerwiec 2019 (niedziela)
10
Wydarzenia z dnia 11 czerwiec 2019 (wtorek)
12
Wydarzenia z dnia 13 czerwiec 2019 (czwartek)
14
Wydarzenia z dnia 15 czerwiec 2019 (sobota)
Wydarzenia z dnia 16 czerwiec 2019 (niedziela)
17
Wydarzenia z dnia 18 czerwiec 2019 (wtorek)
Wydarzenia z dnia 19 czerwiec 2019 (środa)
Wydarzenia z dnia 20 czerwiec 2019 (czwartek)
Wydarzenia z dnia 21 czerwiec 2019 (piątek)
Wydarzenia z dnia 22 czerwiec 2019 (sobota)
Wydarzenia z dnia 23 czerwiec 2019 (niedziela)
Wydarzenia z dnia 24 czerwiec 2019 (poniedziałek)
Wydarzenia z dnia 25 czerwiec 2019 (wtorek)
Wydarzenia z dnia 26 czerwiec 2019 (środa)
Wydarzenia z dnia 27 czerwiec 2019 (czwartek)
Wydarzenia z dnia 28 czerwiec 2019 (piątek)
Wydarzenia z dnia 29 czerwiec 2019 (sobota)
30

Video

Więcej filmów
Atrakcje turystyczne Bielska Podlaskiego
Film turystyczny promujący miasto Bielsk Podlaski.Rok 2018.Produkcja Artgraphic Multimedia
Zobacz film

Galerie zdjęć

Więcej galerii zdjęć
Panoramiczny Bielsk Podlaski
Zobacz galerię

Ankieta

Ankieta badania satysfakcji i oczekiwań klientów

Wypełnij ankietę