Oficjalny serwis internetowy Miasta Bielsk Podlaski

Niesłyszący

Przejdź do: Elektroniczna Skzynka PodawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

MENU

Zawartość

Dzieci podczas zajęć
17-09-2019

Projekt „Nowoczesna szkoła – drogą do rozwoju”

Wraz z końcem roku szkolnego 2018/2019 zakończył się pierwszy rok realizacji projektu „Nowoczesna szkoła – drogą do rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 513 715,25 zł, zaś dofinansowanie z EFS wynosi: 1 437 945,61 zł, wkład własny miasta Bielsk Podlaski wynosi: 75.769,64 zł w tym: wkład rzeczowy: 49 290,04 zł i wkład finansowy: 26 479,60 zł.

Podlaski Oddział Narodowego Forum Doradztwa Kariery na podstawie porozumienia o współpracy z dnia 16.07.2018 r. pomiędzy NFDK w Warszawie a Burmistrzem Miasta Bielsk Podlaski realizuje ww. projekt w czterech bielskich szkołach podstawowych:

 • Szkole Podstawowej nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego,
 • Szkole Podstawowej nr 3 z DNJB im. Jarosława Kostycewicza,
 • Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza,
 • Szkole Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów.

W pierwszym roku projektu realizowane były następujące zajęcia:

 • zajęcia przyrodnicze wspierane metodą eksperymentu (SP2, SP3, SP4, SP5),
 • zajęcia matematyczne wspierane metodą eksperymentu (SP2, SP3, SP4, SP5),
 • zajęcia rozwijające podstawowe kompetencje naukowo-techniczne (SP2, SP3, SP4, SP5), 
 • zajęcie wyrównawcze i rozwijające z języka angielskiego (SP2, SP3, SP4, SP5),
 • zajęcia wyrównawcze i rozwijające z matematyki i przedmiotów przyrodniczych (SP2, SP3, SP4, SP5),
 • zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe (SP2, SP3, SP4, SP5),
 • zajęcia z zakresu przedsiębiorczości i umiejętności społecznych (SP2, SP3, SP4, SP5),
 • warsztaty doradztwa zawodowego (kl. VIII SP2, SP3, SP4, SP5).

Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczestniczyły w następujących zajęciach:

 • logopedycznych,
 • korekcyjno-kompensacyjnych,
 • rewalidacyjnych,
 • terapii ręki,
 • integracji sensorycznej,
 • rehabilitacji ruchowej,
 • masażu leczniczego.

Ponadto w ramach projektu „Nowoczesna szkoła – drogą do rozwoju” odbyły się 4 wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie i do Planetarium.

2 nauczycielki wzięły udział w szkoleniach: „MNRI Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych, poziom 1” i „PECS – poziom 1”, zaś 9 nauczycielek uczestniczy w studiach podyplomowych z zakresu pedagogiki specjalnej.

W zajęciach wzięło udział 505 uczniów (262 K, 243M) klas IV-VIII, w tym 12 uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego klas II-VI.

Zakupiono sprzęt i wyposażono w pomoce dydaktyczne pracownie językowe, matematyczne, przyrodnicze i informatyczne. W 3 szkołach (SP2, SP4, SP5) zostały doposażone Centra Informacji Multimedialnej. W SP3 wyposażono salę w sprzęt specjalistyczny do prowadzenia zajęć integracji sensorycznej.

W pierwszym roku realizacji projektu, tj. w roku szkolnym 2018/2019, na zakupy pomocy dydaktycznych, sprzęt specjalistyczny oraz sprzęt komputerowy i elektroniczny itd., wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia, szkolenia, wyjazdy edukacyjne wydano łącznie 724 013,64 zł.

W nowym roku szkolnym 2019/2020 będą kontynuowane ww. zajęcia dla dzieci w szkołach oraz odbędą się szkolenia i kursy dla kadry pedagogicznej. W trzech szkołach (SP2, SP4 i SP5) zostanie założona wewnątrzszkolna sieć internetowa.

 

Linki do stron szkół realizujących projekt:

Kalendarium

Imieniny obchodzą

Dominik

Damian

Liwia

14

poniedziałek

październik 2019

Sprawdź: Co? Gdzie? Kiedy?

Październik 2019

p w ś c p s n
Wydarzenia z dnia 1 Październik 2019 (wtorek)
Wydarzenia z dnia 2 Październik 2019 (środa)
Wydarzenia z dnia 3 Październik 2019 (czwartek)
Wydarzenia z dnia 4 Październik 2019 (piątek)
Wydarzenia z dnia 5 Październik 2019 (sobota)
Wydarzenia z dnia 6 Październik 2019 (niedziela)
Wydarzenia z dnia 7 Październik 2019 (poniedziałek)
Wydarzenia z dnia 8 Październik 2019 (wtorek)
Wydarzenia z dnia 9 Październik 2019 (środa)
Wydarzenia z dnia 10 Październik 2019 (czwartek)
Wydarzenia z dnia 11 Październik 2019 (piątek)
 • Wydarzenie z dnia 11 Październik 2019 (piątek): Koncert w BDK
Wydarzenia z dnia 12 Październik 2019 (sobota)
Wydarzenia z dnia 13 Październik 2019 (niedziela)
14
15
Wydarzenia z dnia 16 Październik 2019 (środa)
17
18
Wydarzenia z dnia 19 Październik 2019 (sobota)
Wydarzenia z dnia 20 Październik 2019 (niedziela)
21
Wydarzenia z dnia 22 Październik 2019 (wtorek)
Wydarzenia z dnia 23 Październik 2019 (środa)
Wydarzenia z dnia 24 Październik 2019 (czwartek)
25
Wydarzenia z dnia 26 Październik 2019 (sobota)
27
28
29
30
31

Video

Więcej filmów
Atrakcje turystyczne Bielska Podlaskiego
Film turystyczny promujący miasto Bielsk Podlaski.Rok 2018.Produkcja Artgraphic Multimedia
Zobacz film

Galerie zdjęć

Więcej galerii zdjęć
Kwiecisty Bielsk Podlaski 2019
Zobacz galerię

Ankieta

Ankieta badania satysfakcji i oczekiwań klientów

Wypełnij ankietę