Oficjalny serwis internetowy Miasta Bielsk Podlaski

Niesłyszący

Przejdź do: Elektroniczna Skzynka PodawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

MENU

Zawartość

Logo zielony domek
29-08-2018

Przedłużenie terminu dodatkowego naboru na listę rezerwową wymiany kotłów węglowych

Uwaga! Dodatkowy nabór na listę rezerwową wymiany kotłów węglowych na pellet lub olej opałowy przedłuża się do 5 września 2018 roku.

W związku z rezygnacją niektórych osób z uczestnictwa w I edycji projektu, Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski zobowiązany jest do stworzenia listy rezerwowej dla osób zainteresowanych wymianą starego kotła węglowego na ekologiczny.

W lipcu br. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego poinformował, że złożony przez Miasto Bielsk Podlaski 29 września 2017 r. wniosek o dofinansowanie projektu uzyskał w konkursie 80 pkt. na maksymalnie 100 pkt. i został  wybrany do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa. Środki zewnętrzne stanowić będą 85% kosztów kwalifikowalnych projektu, natomiast udział własny Miasta 15% kosztów kwalifikowalnych całego projektu.  

Mając na uwadze powyższe zakłada się, że:

1. Dofinansowanie z Unii Europejskiej i budżetu państwa – wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych,

2. Udział własny mieszkańca – wyniesie 15% kosztów  kwalifikowalnych; jest on równoważny wymaganemu udziałowi własnemu Miasta Bielsk Podlaski (tj. 15% kosztów kwalifikowalnych zadania nr 2) 

3. Koszty niekwalifikowalne, tj podatek od towarów i usług VAT poniesie mieszkaniec, w tym:

1) demontaż, wymiana (zakup i montaż pieca wraz z armaturą i uzbrojeniem) – 8% kwoty netto inwestycji;

2) 1/70 udziału mieszkańca w kosztach związanych z powołaniem Inspektora nadzoru – 23% kwoty netto inwestycji;

4. Koszty niekwalifikowalne, które mogą (ale nie muszą)  pojawić się po przeprowadzeniu przetargu, w związku z ewentualnym wzrostem cen realizowanego zadania – może ponieść mieszkaniec (obecnie czekamy na interpretacje w tej sprawie z RIO Białystok i Urzędu Marszałkowskiego);

5. Inne  dodatkowe koszty, tzw. Poza projektem, które mogą pojawić się, w związku z realizacją zadania nr 2 lub wskazane zostaną dodatkowo przez mieszkańca – poniesie mieszkaniec.

Bardzo istotnym elementem, jest fakt, że kocioł przez okres 5 lat będzie stanowił własność Miasta, mieszkaniec będzie z niego korzystał nieodpłatnie, natomiast po okresie trwałości projektu (mniej więcej po 5 latach od zakończenia realizacji projektu) kocioł zostanie przekazany nieodpłatnie mieszkańcowi.

W związku z powyższym w chwili obecnej przygotowywana jest dokumentacja niezbędna do podpisania umowy o dofinansowanie z Zarządem Województwa Podlaskiego. Jednym z obowiązkowych dokumentów, które należy dołączyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie jest również umowa zawarta z poszczególnymi uczestnikami projektu a Miastem Bielsk Podlaski, określająca wzajemne zobowiązania organizacyjne i finansowe związane  z realizacją ww. zadania. W związku z tym, zobowiązani jesteśmy jak najszybciej uruchomić procedurę wyłonienia brakujących osób do zamknięcia kompletnej listy 70 uczestników I edycji konkursu, który został z korzyścią dla Miasta i mieszkańców pozytywnie oceniony. Zachęcamy mieszkańców naszego miasta do wypełnienia ankiety służącej określeniu zapotrzebowania na wymianę pieców węglowych oraz deklaracji uczestnictwa w ww. zadaniu wraz z oświadczeniem.

Niniejsze ogłoszenie skierowane jest do osób fizycznych będących właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości położonej na terenie miasta Bielsk Podlaski poza strefą architektoniczno-urbanistyczną wpisaną do rejestru zabytków, na której planowana jest modernizacja.

UWAGA:

  • Projekt nie obejmuje zakupu nowego pieca do nowego obiektu mieszkalnego (wyłącznie wymiana starego pieca na nowy)
  • Projekt nie dotyczy modernizacji źródeł ciepła w nieruchomościach wykorzystywanych sezonowo.
  • Projekt nie obejmuje montażu kotła węglowego.
  • Projekt nie dotyczy zadań polegających na montażu kominków.
  • Projekt nie dotyczy gospodarstw domowych, które mają możliwość techniczną podłączenia do sieci ciepłowniczej.

Zachęcamy zatem osoby zainteresowane do wypełnienia ankiety, deklaracji i oświadczenia dostępnych na stronie internetowej lub w siedzibie tutejszego Urzędu Miasta (pok. nr 107) oraz udzielenia odpowiedzi zgodnie ze stanem faktycznym.

Wypełnione dokumenty należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski lub w wersji elektronicznej (plik PDF) przesłać na adres e-mail: um@bielsk-podlaski.pl w terminie do 5 września 2018 roku.

Dokumenty złożone po terminie, niekompletne i niezgodne z zasadami programu nie będą rozpatrywane.

Głównym kryterium wyboru będzie kolejność wpływu dokumentów do Urzędu Miasta Bielsk Podlaski. 

Należy pamiętać, że złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z udziałem w projekcie i przyznaniem dotacji!

Niniejsza informacja dotyczy Projektu pn. „Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 do Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałania 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF m.in. dotyczącego realizacji zadania nr 2 – „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych” (numer naboru konkursu: RPPD.05.04.01-IZ.00-20-001/17).

Załączniki: 

Kalendarium

Imieniny obchodzą

Kinga

Krystyna

Michalina

24

środa

lipiec 2019

Sprawdź: Co? Gdzie? Kiedy?

Lipiec 2019

p w ś c p s n
Wydarzenia z dnia 1 lipiec 2019 (poniedziałek)
Wydarzenia z dnia 2 lipiec 2019 (wtorek)
Wydarzenia z dnia 3 lipiec 2019 (środa)
Wydarzenia z dnia 4 lipiec 2019 (czwartek)
Wydarzenia z dnia 5 lipiec 2019 (piątek)
Wydarzenia z dnia 6 lipiec 2019 (sobota)
7
Wydarzenia z dnia 8 lipiec 2019 (poniedziałek)
Wydarzenia z dnia 9 lipiec 2019 (wtorek)
Wydarzenia z dnia 10 lipiec 2019 (środa)
Wydarzenia z dnia 11 lipiec 2019 (czwartek)
Wydarzenia z dnia 12 lipiec 2019 (piątek)
Wydarzenia z dnia 13 lipiec 2019 (sobota)
  • Wydarzenie z dnia 13 lipiec 2019 (sobota): Food trucki
Wydarzenia z dnia 14 lipiec 2019 (niedziela)
  • Wydarzenie z dnia 14 lipiec 2019 (niedziela): Food trucki
Wydarzenia z dnia 15 lipiec 2019 (poniedziałek)
Wydarzenia z dnia 16 lipiec 2019 (wtorek)
Wydarzenia z dnia 17 lipiec 2019 (środa)
Wydarzenia z dnia 18 lipiec 2019 (czwartek)
Wydarzenia z dnia 19 lipiec 2019 (piątek)
Wydarzenia z dnia 20 lipiec 2019 (sobota)
21
22
23
24
25
26
Wydarzenia z dnia 27 lipiec 2019 (sobota)
Wydarzenia z dnia 28 lipiec 2019 (niedziela)
29
30
Wydarzenia z dnia 31 lipiec 2019 (środa)

Video

Więcej filmów
Atrakcje turystyczne Bielska Podlaskiego
Film turystyczny promujący miasto Bielsk Podlaski.Rok 2018.Produkcja Artgraphic Multimedia
Zobacz film

Galerie zdjęć

Więcej galerii zdjęć
Panoramiczny Bielsk Podlaski
Zobacz galerię

Ankieta

Ankieta badania satysfakcji i oczekiwań klientów

Wypełnij ankietę