Oficjalny serwis internetowy Miasta Bielsk Podlaski

Niesłyszący

Przejdź do: Elektroniczna Skzynka PodawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

MENU

Zawartość

Logo "informacja"
01-07-2019

Przyszłość Bielska zależy od każdego mieszkańca. Ankieta i fiszka.

Burmistrz Miasta serdecznie zaprasza do aktywnego udziału w tworzeniu programu „Rozwój Lokalny Miasta Bielsk Podlaski”.

Aby umożliwić mieszkańcom wyrażenie opinii, Urząd Miasta przygotował zamieszczoną poniżej, anonimową ankietę. Wypełnienie ankiety ułatwi ustalenie co należy zrobić, żeby w Bielsku Podlaskim żyło się lepiej, a nasze miasto było atrakcyjnym miejscem do mieszkania, pracy i wypoczynku.

Odpowiedzi na zadane pytania zostaną przeanalizowane, a  następnie wykorzystane podczas tworzenia wniosku do programu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pod nazwą „Rozwój Lokalny”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2020. Nabór jest skierowany do polskich gmin posiadających status miasta, znajdujących się na liście 255 miast wskazanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, jako miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze. Na liście tej znalazł się również Bielsk Podlaski.

Dofinansowanie projektu wynosi od 3 do 10 milionów euro brutto. Poziom dofinansowania wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych, z tego 60% można przeznaczyć na inwestycje, a 40% kosztów kwalifikowanych na tzw. „działania miękkie”.

Realizacja projektu musi wynikać z analizy potrzeb miasta i odpowiadać na zdiagnozowane problemy. W związku z tym przeprowadzane są wśród mieszkańców badania ankietowe, dotyczące funkcjonowania miasta we wskazanych w Programie obszarach: środowiskowym, społecznym, gospodarczym, przestrzennym, instytucjonalnym, kulturowym. Pytania dotyczą występowania oraz nasilenia problemów w różnych wymiarach na terenie Bielska Podlaskiego.

Ankieta powinna dać odpowiedź na pytanie: Co należy zrobić, aby w Bielsku Podlaskim żyło się lepiej, a miasto było atrakcyjnym miejscem do mieszkania, pracy i odpoczynku?

Wypełnienie ankiety w formie elektronicznej to tylko chwila. Można ją znaleźć pod poniższym linkiem:

ANKIETA
(kliknij)

 

Niezwykle pomocne podczas przygotowywania programu będzie też wypełnienie przez mieszkańców fiszki projektowej programu ,,Rozwój Lokalny Miasta Bielsk Podlaski” i zaproponowanie przedsięwzięć, które można byłoby uwzględnić w Programie Rozwoju Lokalnego. Przedsięwzięcia mogą być zarówno przedsięwzięciami inwestycyjnymi jak i nie inwestycyjnymi tzw. ,,miękkimi”. Przedsięwzięcia powinny odpowiadać na zdiagnozowane problemy i zmierzać do poprawy życia mieszkańców naszego miasta. Fiszka w formie edytowalnej jest dostępna pod poniższym linkiem:

FISZKA PROJEKTOWA
(kliknij)

 

Ankieta oraz fiszka projektowa programu ,,Rozwój Lokalny Miasta Bielsk Podlaski” będą udostępnione także w formie papierowej w biurze podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski przy ul. Mikołaja Kopernika 1 (na parterze, tuż przy wejściu głównym, w pokoju nr 16).

Kalendarium

Imieniny obchodzą

Daniel

Julia

Andrzej

21

niedziela

lipiec 2019

Sprawdź: Co? Gdzie? Kiedy?

Lipiec 2019

p w ś c p s n
Wydarzenia z dnia 1 lipiec 2019 (poniedziałek)
Wydarzenia z dnia 2 lipiec 2019 (wtorek)
Wydarzenia z dnia 3 lipiec 2019 (środa)
Wydarzenia z dnia 4 lipiec 2019 (czwartek)
Wydarzenia z dnia 5 lipiec 2019 (piątek)
Wydarzenia z dnia 6 lipiec 2019 (sobota)
7
Wydarzenia z dnia 8 lipiec 2019 (poniedziałek)
Wydarzenia z dnia 9 lipiec 2019 (wtorek)
Wydarzenia z dnia 10 lipiec 2019 (środa)
Wydarzenia z dnia 11 lipiec 2019 (czwartek)
Wydarzenia z dnia 12 lipiec 2019 (piątek)
Wydarzenia z dnia 13 lipiec 2019 (sobota)
  • Wydarzenie z dnia 13 lipiec 2019 (sobota): Food trucki
Wydarzenia z dnia 14 lipiec 2019 (niedziela)
  • Wydarzenie z dnia 14 lipiec 2019 (niedziela): Food trucki
Wydarzenia z dnia 15 lipiec 2019 (poniedziałek)
Wydarzenia z dnia 16 lipiec 2019 (wtorek)
Wydarzenia z dnia 17 lipiec 2019 (środa)
Wydarzenia z dnia 18 lipiec 2019 (czwartek)
Wydarzenia z dnia 19 lipiec 2019 (piątek)
Wydarzenia z dnia 20 lipiec 2019 (sobota)
21
22
23
24
25
26
Wydarzenia z dnia 27 lipiec 2019 (sobota)
Wydarzenia z dnia 28 lipiec 2019 (niedziela)
  • Wydarzenie z dnia 28 lipiec 2019 (niedziela): Wertep 2019
29
30
Wydarzenia z dnia 31 lipiec 2019 (środa)

Video

Więcej filmów
Atrakcje turystyczne Bielska Podlaskiego
Film turystyczny promujący miasto Bielsk Podlaski.Rok 2018.Produkcja Artgraphic Multimedia
Zobacz film

Galerie zdjęć

Więcej galerii zdjęć
Panoramiczny Bielsk Podlaski
Zobacz galerię

Ankieta

Ankieta badania satysfakcji i oczekiwań klientów

Wypełnij ankietę