Oficjalny serwis internetowy Miasta Bielsk Podlaski

Niesłyszący

Przejdź do: Elektroniczna Skzynka PodawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

MENU

Zawartość

Moment przekazania umowy
15-08-2018

W naszym mieście powstanie nowoczesne centrum kultury

Dofinansowanie wysokości 6,671 mln zł otrzymało miasto Bielsk Podlaski na realizację projektu, którego efektem będzie budowa nowoczesnego Bielskiego Domu Kultury.

Podpisano już umowę w tej sprawie pomiędzy Bielskim Domem Kultury i Marszałkiem Województwa Podlaskiego. Umowa została oficjalnie zaprezentowana i przekazana podczas konferencji prasowej, która odbyła się we wtorek 7 sierpnia 2018 r. w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski. Udział w niej wzięli: Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Maciej Żywno, Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski Jarosław Borowski, Zastępca Burmistrza Bożena Zwolińska i Dyrektor Bielskiego Domu Kultury Elżbieta Fionik. Sygnatariusze umowy podkreślali, że budowa Bielskiego Centrum Kultury to długo oczekiwana i bardzo istotna inwestycja dla naszego miasta, a pozyskanie środków zewnętrznych, o które kolejne władze Bielska starały się od kilku lat, było niezbędne do jej zrealizowania.

Podczas konferencji poinformowano, że Zarząd Województwa Podlaskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, 22 czerwca 2018 r. ogłosił wyniki naboru o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5 Rewitalizacja.

Projekt złożony przez Bielski Dom Kultury, zakładający realizację zadania w partnerstwie z Miastem Bielsk Podlaski, zdobył najwięcej punktów spośród wszystkich projektów złożonych w ramach konkursu i tym samym uzyskał dofinansowanie w wysokości 6 671 047, 43 zł. Ważną dla naszej społeczności inwestycję wesprą finansowo też pozostałe lokalne samorządy: Powiat Bielski i Gmina Bielsk Podlaski.

Przetarg na wykonanie robót budowlanych jest już w trakcie rozstrzygania. Wpłynęły cztery oferty, z których najtańsza opiewa na 24,7 mln zł. Podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest do 3 września 2018 r. Czas realizacji robót budowlanych to 15 miesięcy od chwili podpisania umowy z wykonawcą. W trakcie realizacji inwestycji tymczasową siedzibą Bielskiego Domu Kultury będzie były budynek Szkoły Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów przy ul. Kopernika 3.

Przedsięwzięcie, które zostało ujęte w przygotowanym w zeszłym roku Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski, zakłada powstanie nowoczesnej placówki kulturalnej o bogatej ofercie i większej dostępności dla mieszkańców. Poprawa stanu technicznego obiektu wpłynie na podwyższenie poziomu estetyki przestrzennej miasta.

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Bielskiego Domu Kultury oraz kina „Znicz” będzie przebiegać w dwóch etapach:

  • etap I – budowa sali wielofunkcyjnej z widownią na 380 osób wraz z zapleczem i niezbędnymi pomieszczeniami obsługi w miejscu dawnego kina „Znicz”. Powstanie scena wraz z kieszeniami scenicznymi, hol główny z szatnią i recepcją, zespół sanitarny, szatnie i garderoby dla artystów, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia obsługi oraz techniczne;
  • etap II – rozbudowa istniejącego już budynku BDK. Przewidziane jest utworzenie zespołu pracowni związanych z działalnością domu kultury, tj.: pracowni plastycznych, teatralnych, muzycznych, tanecznych oraz część administracyjna, sala konferencyjna, studio nagrań, bar z zapleczem, zespoły sanitarne oraz garderoby, pomieszczenia techniczne i magazynowe. Zagospodarowaniu ma także ulec sąsiedni teren poprzez wykonanie małej architektury: stoliki do gry w szachy, stół do gry w tenisa stołowego, przyrządy do ćwiczeń fizycznych, zadaszenie nad stolikami, ławki.

Całość ma stanowić jeden nowoczesny kompleks – Bielskie Centrum Kultury, który będzie zaspokajać potrzeby kulturalne mieszkańców miasta i tym samym przyczyni się do aktywizacji życia społecznego.

Wydarzenie miało miejsce 7.8.2018

Kalendarium

Imieniny obchodzą

Antonia

Ignacy

Wiktor

17

środa

październik 2018

Sprawdź: Co? Gdzie? Kiedy?

Październik 2018

p w ś c p s n
1
2
3
4
Wydarzenia z dnia 5 Październik 2018 (piątek)
Wydarzenia z dnia 6 Październik 2018 (sobota)
Wydarzenia z dnia 7 Październik 2018 (niedziela)
8
Wydarzenia z dnia 9 Październik 2018 (wtorek)
Wydarzenia z dnia 10 Październik 2018 (środa)
11
Wydarzenia z dnia 12 Październik 2018 (piątek)
Wydarzenia z dnia 13 Październik 2018 (sobota)
Wydarzenia z dnia 14 Październik 2018 (niedziela)
Wydarzenia z dnia 15 Październik 2018 (poniedziałek)
Wydarzenia z dnia 16 Październik 2018 (wtorek)
Wydarzenia z dnia 17 Październik 2018 (środa)
18
Wydarzenia z dnia 19 Październik 2018 (piątek)
Wydarzenia z dnia 20 Październik 2018 (sobota)
Wydarzenia z dnia 21 Październik 2018 (niedziela)
Wydarzenia z dnia 22 Październik 2018 (poniedziałek)
Wydarzenia z dnia 23 Październik 2018 (wtorek)
Wydarzenia z dnia 24 Październik 2018 (środa)
Wydarzenia z dnia 25 Październik 2018 (czwartek)
Wydarzenia z dnia 26 Październik 2018 (piątek)
Wydarzenia z dnia 27 Październik 2018 (sobota)
28
29
30
31

Video

Więcej filmów
Filmowe podsumowanie roku 2017 w Bielsku Podlaskim
Filmowe podsumowanie roku 2017 zaprezentowane podczas spotkania noworocznego Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Jarosława Borowskiego 14 stycznia 2018 r. Produkcja - TV Podlasie.
Zobacz film

Galerie zdjęć

Więcej galerii zdjęć
Panoramiczny Bielsk Podlaski
Zobacz galerię

Ankieta

Ankieta badania satysfakcji i oczekiwań klientów

Wypełnij ankietę