Oficjalny serwis internetowy Miasta Bielsk Podlaski

Niesłyszący

Przejdź do: Elektroniczna Skzynka PodawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

MENU

Zawartość

25-09-2015

Warto zgłaszać projekty do budżetu obywatelskiego

Zapraszamy Państwa do czynnego udziału w konsultacjach społecznych  w sprawie Budżetu Obywatelskiego. Od poniedziałku 28 września do piątku 9 października można będzie składać projekty (zadania) na rok 2016. Głosowanie mieszkańców odbędzie się od 24 do 30 października.

Konsultacje społeczne przeprowadzane są w sprawie części wydatków z budżetu Miasta Bielsk Podlaski na 2016 r. określanych jako Budżet Obywatelski.

Maksymalna kwota Budżetu Obywatelskiego na rok 2016 wynosi 400 tysięcy złotych i dzieli się na: 300 tys. zł na projekty (zadania) o charakterze inwestycyjnym oraz 100 tysięcy zł na projekty (zadania) o charakterze pozainwestycyjnym.

Pojedynczy projekt (zadanie) nie może przekroczyć kwoty:

  • 250.000 zł – projekt o charakterze inwestycyjnym (są to projekty polegające m.in. na budowie obiektów, ulic, opracowania dokumentacji projektowej, itp.)
  • 30.000 zł – projekt o charakterze pozainwestycyjnym (polegający np. na organizacji konkursu, szkolenia, koncertu, remoncie istniejącego obiektu użyteczności publicznej, itp.)

Zgłaszane projekty (zadania) mogą być realizowane wyłącznie na gruncie lub w obiekcie stanowiącym własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, po uzyskaniu zgody zarządzającego.

Propozycja projektu zgłaszanego w ramach Budżetu Obywatelskiego musi być poparta przez grupę co najmniej 30 mieszkańców Miasta Bielsk Podlaski. Każdy mieszkaniec Bielska może poprzeć dowolną liczbę projektów (zadań) podlegających zgłoszeniu. Formularz zgłaszania projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski (w załączniku poniżej) oraz w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

Wypełnione formularze można składać w wersji pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski lub przesłać pocztą na adres urzędu.

Do zgłoszenia wniosku niezbędne jest wyrażenie zgody na weryfikację danych osobowych przez pomysłodawcę lub pomysłodawców projektu i osoby popierające oraz zgody na umieszczenie informacji o tym, kto jest pomysłodawcą danego projektu, na stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

Głosowanie odbywać się będzie w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski: 24 i 25 października w godz. 8:00-20:00 oraz od 26 do 30 października w godz. 8:00-15:00.

Prawo udziału w głosowaniu mają tylko mieszkańcy Miasta Bielsk Podlaski. Każdy mieszkaniec może wziąć udział w głosowaniu tylko raz. Głosujący będzie mógł wybrać maksymalnie 2 propozycje z listy zweryfikowanych projektów (zadań) o charakterze inwestycyjnym i maksymalnie 2 propozycje z listy zweryfikowanych projektów (zadań) o charakterze pozainwestycyjnym. W przypadku głosowania przez osobę niepełnoletnią, opiekun prawny/rodzic musi wyrazić na to zgodę poprzez uzupełnienie oświadczenia (jego treść w załączniku poniżej).

Pełna treść Uchwały Rady Miasta dotycząca przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w załączniku poniżej.

 

Harmonogram konsultacji

28.09.2015 r. - 09.10.2015 r.

Składanie przez mieszkańców Miasta Bielsk Podlaski projektów (zadań)
na rok 2016 w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

12.10.2015 r. - 15.10.2015 r.

Weryfikacja zgłoszonych projektów
przez Zespół opiniodawczy ds. Budżetu Obywatelskiego.

19.10.2015 r.

Spotkanie z mieszkańcami Miasta Bielsk Podlaski, przedstawienie zgłoszonych projektów, zamieszczenie informacji o zgłoszonych projektach na stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski www.bielsk-podlaski.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

24.10.2015 r. – 25.10.2015 r.

Głosowanie w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski
w godzinach od 8:00 do 20:00.

26.10.2015 r. – 30.10.2015 r.

Głosowanie w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski
w godzinach od 8:00 do 15:00.

06.11.2015 r.

Przekazanie Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski wyników głosowania.

do 12.11.2015 r.

Ujęcie projektów zadań, które uzyskają największą liczbę głosów
w projekcie budżetu Miasta Bielsk Podlaski na rok 2016.

Kalendarium

Imieniny obchodzą

Laura

Leszek

Adolf

17

poniedziałek

czerwiec 2019

Sprawdź: Co? Gdzie? Kiedy?

Czerwiec 2019

p w ś c p s n
Wydarzenia z dnia 1 czerwiec 2019 (sobota)
Wydarzenia z dnia 2 czerwiec 2019 (niedziela)
Wydarzenia z dnia 3 czerwiec 2019 (poniedziałek)
4
5
6
Wydarzenia z dnia 7 czerwiec 2019 (piątek)
  • Wydarzenie z dnia 7 czerwiec 2019 (piątek): Kino w BDK
Wydarzenia z dnia 8 czerwiec 2019 (sobota)
Wydarzenia z dnia 9 czerwiec 2019 (niedziela)
10
Wydarzenia z dnia 11 czerwiec 2019 (wtorek)
12
Wydarzenia z dnia 13 czerwiec 2019 (czwartek)
14
Wydarzenia z dnia 15 czerwiec 2019 (sobota)
Wydarzenia z dnia 16 czerwiec 2019 (niedziela)
17
Wydarzenia z dnia 18 czerwiec 2019 (wtorek)
Wydarzenia z dnia 19 czerwiec 2019 (środa)
Wydarzenia z dnia 20 czerwiec 2019 (czwartek)
21
Wydarzenia z dnia 22 czerwiec 2019 (sobota)
Wydarzenia z dnia 23 czerwiec 2019 (niedziela)
Wydarzenia z dnia 24 czerwiec 2019 (poniedziałek)
Wydarzenia z dnia 25 czerwiec 2019 (wtorek)
Wydarzenia z dnia 26 czerwiec 2019 (środa)
Wydarzenia z dnia 27 czerwiec 2019 (czwartek)
Wydarzenia z dnia 28 czerwiec 2019 (piątek)
Wydarzenia z dnia 29 czerwiec 2019 (sobota)
30

Video

Więcej filmów
Atrakcje turystyczne Bielska Podlaskiego
Film turystyczny promujący miasto Bielsk Podlaski.Rok 2018.Produkcja Artgraphic Multimedia
Zobacz film

Galerie zdjęć

Więcej galerii zdjęć
Panoramiczny Bielsk Podlaski
Zobacz galerię

Ankieta

Ankieta badania satysfakcji i oczekiwań klientów

Wypełnij ankietę