Oficjalny serwis internetowy Miasta Bielsk Podlaski

Niesłyszący

Przejdź do: Elektroniczna Skzynka PodawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

MENU

Zawartość

Logo budżet obywatelski
24-08-2017

Warto zgłaszać projekty do budżetu obywatelskiego 2018

Po raz czwarty zapraszamy Państwa do czynnego udziału w konsultacjach społecznych  w sprawie Budżetu Obywatelskiego. Od 1 do 31 sierpnia 2017 r. można będzie składać projekty (zadania) na rok 2018. Głosowanie mieszkańców odbędzie się od 28 września do 8 października 2017 r. w formie elektronicznej i od 28 września do 9 października 2017 r. w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski.

Konsultacje społeczne przeprowadzane są w sprawie części wydatków z budżetu Miasta Bielsk Podlaski na 2018 r., określanych jako Budżet Obywatelski.

Podobnie jak w ubiegłym roku, maksymalna kwota Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 wynosi 400 tysięcy złotych i dzieli się na: 300 tys. zł na projekty (zadania) o charakterze inwestycyjnym oraz 100 tysięcy zł na projekty (zadania) o charakterze bieżącym.

Pojedynczy projekt (zadanie) nie może przekroczyć kwoty:

  • 250.000 zł – projekt o charakterze inwestycyjnym (inwestycje, zakupy inwestycyjne);
  • 30.000 zł – projekt o charakterze bieżącym.

Zgłaszane projekty (zadania) mogą być realizowane wyłącznie na gruncie lub w obiekcie stanowiącym własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, z wyłączeniem nieruchomości znajdujących się w trwałym zarządzie jednostek oświatowych, po uzyskaniu zgody Zarządzającego.

Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego powinna się odbywać w ciągu jednego roku budżetowego.

W ramach konsultacji nie mogą być zgłaszane projekty dotyczące wykonania wyłącznie dokumentacji projektowej.

Propozycja projektu zgłaszanego w ramach Budżetu Obywatelskiego musi być poparta przez grupę co najmniej 30 mieszkańców Miasta Bielsk Podlaski. Każdy mieszkaniec Bielska może poprzeć dowolną liczbę projektów (zadań) podlegających zgłoszeniu. Formularz zgłaszania projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski (w załączniku poniżej) oraz w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski. Podpisanie przez pomysłodawcę Formularza zgłoszenia projektu jest równoznaczne z podpisem osoby popierającej projekt.

Wypełnione formularze można składać w wersji pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski lub przesłać pocztą na adres urzędu.

Do zgłoszenia wniosku niezbędne jest wyrażenie zgody na weryfikację danych osobowych przez pomysłodawcę lub pomysłodawców projektu i osoby popierające oraz zgody na umieszczenie informacji o tym, kto jest pomysłodawcą danego projektu, na stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

Głosowanie będzie odbywać się:

  • w Urzędzie Miasta od czwartku 28 września 2017 r. do poniedziałku 9 października 2017 r. (z wyłączeniem sobót i niedziel) w godzinach: 8.00 – 18.00.
  • w formie elektronicznej w dniach od 28 września 2017 r. do 8 października 2017 r.

Prawo udziału w głosowaniu mają tylko mieszkańcy Miasta Bielsk Podlaski. Każdy mieszkaniec może wziąć udział w głosowaniu tylko raz. Głosujący będzie mógł wybrać maksymalnie 2 propozycje z listy zweryfikowanych projektów (zadań) o charakterze inwestycyjnym i maksymalnie 2 propozycje z listy zweryfikowanych projektów (zadań) o charakterze bieżącym.

Pełna treść Uchwały Nr XXXII/252/17 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 czerwca br. dotycząca przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w załączniku poniżej.

Harmonogram konsultacji

01.08.2017 r. – 31.08.2017 r.

Składanie przez mieszkańców Miasta Bielsk Podlaski projektów (zadań) na rok 2018 w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski

01.09.2017 r. – 15.09.2017 r.

Weryfikacja zgłoszonych projektów przez Zespół opiniodawczy

ds. Budżetu Obywatelskiego.

do 22.09.2017 r.

Spotkanie z mieszkańcami Miasta Bielsk Podlaski, przedstawienie zgłoszonych projektów, zamieszczenie informacji o zgłoszonych projektach na stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski www.bielsk-podlaski.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

28.09.2017 r. – 08.10.2017 r.

Głosowanie w formie elektronicznej na platformie budżetu obywatelskiego

28.09.2017 r. – 09.10.2017 r. (tylko w dni pracy Urzędu Miasta)

Głosowanie w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski w godzinach
od 8:00 do 18:00 w dni pracy Urzędu Miasta.

13.10.2017 r.

Przekazanie Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski wyników głosowania.

do 15.11.2017 r.

Ujęcie projektów zadań inwestycyjnych, które uzyskają największą liczbę głosów w projekcie budżetu Miasta Bielsk Podlaski na rok 2018.

Kalendarium

Imieniny obchodzą

Celina

Urszula

Janusz

21

sobota

październik 2017

Sprawdź: Co? Gdzie? Kiedy?

Październik 2017

p w ś c p s n
Wydarzenia z dnia 1 Październik 2017 (niedziela)
Wydarzenia z dnia 2 Październik 2017 (poniedziałek)
  • Wydarzenie z dnia 2 Październik 2017 (poniedziałek): Mammografia
Wydarzenia z dnia 3 Październik 2017 (wtorek)
  • Wydarzenie z dnia 3 Październik 2017 (wtorek): Festiwal Ode
4
Wydarzenia z dnia 5 Październik 2017 (czwartek)
Wydarzenia z dnia 6 Październik 2017 (piątek)
Wydarzenia z dnia 7 Październik 2017 (sobota)
Wydarzenia z dnia 8 Październik 2017 (niedziela)
9
10
Wydarzenia z dnia 11 Październik 2017 (środa)
Wydarzenia z dnia 12 Październik 2017 (czwartek)
Wydarzenia z dnia 13 Październik 2017 (piątek)
Wydarzenia z dnia 14 Październik 2017 (sobota)
Wydarzenia z dnia 15 Październik 2017 (niedziela)
Wydarzenia z dnia 16 Październik 2017 (poniedziałek)
Wydarzenia z dnia 17 Październik 2017 (wtorek)
Wydarzenia z dnia 18 Październik 2017 (środa)
19
Wydarzenia z dnia 20 Październik 2017 (piątek)
Wydarzenia z dnia 21 Październik 2017 (sobota)
Wydarzenia z dnia 22 Październik 2017 (niedziela)
23
Wydarzenia z dnia 24 Październik 2017 (wtorek)
Wydarzenia z dnia 25 Październik 2017 (środa)
Wydarzenia z dnia 26 Październik 2017 (czwartek)
Wydarzenia z dnia 27 Październik 2017 (piątek)
Wydarzenia z dnia 28 Październik 2017 (sobota)
Wydarzenia z dnia 29 Październik 2017 (niedziela)
30
31

Video

Więcej filmów
Bielsk Podlaski - filmowe podsumowanie roku 2016
Filmowe podsumowanie roku 2016
Projekt filmowy zaprezentowany podczas spotkania noworocznego Burmistrza Bielska Podlaskiego Jarosława Borowskiego 20 stycznia 2017 roku. Wykonanie - TV Podlasie.
Zobacz film

Galerie zdjęć

Więcej galerii zdjęć
Panoramiczny Bielsk Podlaski
Zobacz galerię

Ankieta

Ankieta badania satysfakcji i oczekiwań klientów

Wypełnij ankietę