Oficjalny serwis internetowy Miasta Bielsk Podlaski

Niesłyszący

Przejdź do: Elektroniczna Skzynka PodawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

MENU

Zawartość

Logo budżetu obywatelskiego
29-06-2018

Warto zgłaszać projekty do Budżetu Obywatelskiego 2019

Po raz piąty zapraszamy Państwa do czynnego udziału w konsultacjach społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego. Od 2 lipca do 31 sierpnia br. można będzie składać projekty (zadania) na rok 2019. Głosowanie mieszkańców odbędzie się w okresie od 1 października 2018 r. do 9 października 2018 r. w formie elektronicznej i w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski.

Konsultacje społeczne przeprowadzane są w sprawie części wydatków z budżetu Miasta Bielsk Podlaski na 2019 r. określanych jako Budżet Obywatelski.

Podobnie jak w ubiegłym roku, maksymalna kwota Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 wynosi 400 tysięcy złotych i dzieli się na: 300 tys. zł na projekty (zadania) o charakterze inwestycyjnym oraz 100 tysięcy zł na projekty (zadania) o charakterze bieżącym.

Pojedynczy projekt (zadanie) nie może przekroczyć kwoty:

  • 250.000 zł – projekt o charakterze inwestycyjnym (inwestycje, zakupy inwestycyjne);
  • 30.000 zł – projekt o charakterze bieżącym.

Zgłaszane projekty (zadania) o charakterze majątkowym mogą być realizowane wyłącznie na gruncie lub w obiekcie stanowiącym własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, z wyłączeniem nieruchomości znajdujących się w trwałym zarządzie jednostek oświatowych, po uzyskaniu zgody Zarządzającego.

Projekt (zadanie) o charakterze bieżącym może być realizowany wyłącznie na gruncie lub w obiekcie stanowiącym własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski lub samorządowej instytucji kultury, po uzyskaniu zgody Zarządzającego.

Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego powinna się odbywać w ciągu jednego roku budżetowego.

W ramach konsultacji nie mogą być zgłaszane projekty dotyczące wykonania wyłącznie dokumentacji projektowej.

Propozycja projektu zgłaszanego w ramach Budżetu Obywatelskiego musi być poparta przez grupę co najmniej 25 mieszkańców Miasta Bielsk Podlaski. Każdy mieszkaniec Bielska może poprzeć dowolną liczbę projektów (zadań) podlegających zgłoszeniu. Formularz zgłaszania projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski (w załączniku poniżej) oraz w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski. Podpisanie przez pomysłodawcę Formularza zgłoszenia projektu jest równoznaczne z podpisem osoby popierającej projekt.

Wypełnione formularze można składać w wersji pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski lub przesłać pocztą na adres urzędu.

Do zgłoszenia wniosku niezbędne jest wyrażenie zgody na weryfikację danych osobowych przez pomysłodawcę lub pomysłodawców projektu i osoby popierające oraz zgody na umieszczenie informacji o tym, kto jest pomysłodawcą danego projektu, na stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

Głosowanie odbywać się będzie w dniach 01.10.2018 r.- 09.10.2018 r. w formie elektronicznej na platformie budżetu obywatelskiego oraz w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski w godzinach od 8:00 do 18:00 w dni pracy Urzędu Miasta.

Prawo udziału w głosowaniu mają tylko mieszkańcy Miasta Bielsk Podlaski. Każdy mieszkaniec może wziąć udział w głosowaniu tylko raz. Głosujący będzie mógł wybrać maksymalnie 2 propozycje z listy zweryfikowanych projektów (zadań) o charakterze inwestycyjnym i maksymalnie 2 propozycje z listy zweryfikowanych projektów (zadań) o charakterze bieżącym.

Pełna treść Uchwały Nr XLV/368/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 maja br. dotycząca przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w załączniku poniżej.

 

Harmonogram konsultacji

02.07.2018r. – 31.08.2018r.

Składanie przez mieszkańców Miasta Bielsk Podlaski projektów (zadań) na rok 2019
w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski

03.09.2018r. – 19.09.2018r.

Weryfikacja zgłoszonych projektów przez Zespół opiniodawczy ds. Budżetu Obywatelskiego i rozpatrywanie odwołań.

  

do 27.09.2018r.

Spotkanie z mieszkańcami Miasta Bielsk Podlaski, przedstawienie zgłoszonych projektów, zamieszczenie informacji o zgłoszonych projektach na stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski www.bielsk-podlaski.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

01.10.2018r. – 09.10.2018r.

Głosowanie w formie elektronicznej na platformie budżetu obywatelskiego

01.10.2018r. – 09.10.2018r. (tylko w dni pracy Urzędu Miasta)

Głosowanie w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski w godzinach od 8:00 do 18:00
w dni pracy Urzędu Miasta.

15.10.2018r.

Przekazanie Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski wyników głosowania.

do 15.11.2018r.

Ujęcie projektów zadań inwestycyjnych, które uzyskają największą liczbę głosów
w projekcie budżetu Miasta Bielsk Podlaski na rok 2019.

Kalendarium

Imieniny obchodzą

Maja

Marceli

Dominik

09

czwartek

kwiecień 2020

Sprawdź: Co? Gdzie? Kiedy?

Kwiecień 2020

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Video

Więcej filmów
Bielsk Podlaski - Podsumowanie roku 2019
Filmowe podsumowanie roku 2019 w Bielsku Podlaskim
Filmowe podsumowanie roku 2019 zaprezentowane podczas spotkania noworocznego Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Jarosława Borowskiego 16 stycznia 2020 r. Produkcja - TV Podlasie.
Zobacz film

Galerie zdjęć

Więcej galerii zdjęć
Kwiecisty Bielsk Podlaski 2019
Zobacz galerię

Ankieta

Ankieta badania satysfakcji i oczekiwań klientów

Wypełnij ankietę