Oficjalny serwis internetowy Miasta Bielsk Podlaski

Niesłyszący

Przejdź do: Elektroniczna Skzynka PodawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

MENU

Święty Jan Paweł II w oczach dziecka

Zawartość

Regulamin Międzynarodowego Konkursu Plastycznego„ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II  W OCZACH DZIECKA”  (edycja XII – 2017)

Konkurs odbywa się od Honorowym Patronatem J. E. Biskupa Drohiczyńskiego Tadeusza Pikusa, Fundacji Konferencji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia", Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Ministra Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej, Marszałka Województwa Podlaskiego Jerzego Leszczyńskiego, Starosty Bielskiego Sławomira Jerzego  Snarskiego oraz  Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Jarosława Borowskiego w ramach obchodów XVII Dnia Papieskiego.

I. Organizatorzy

 • Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
 • Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie
 • Dekanat Bielski

II. Cele Konkursu:

 1. Pogłębienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o życiu, działalności, twórczości i osobowości papieża Jana Pawła II.
 2. Odwołanie się do nieprzemijających wartości i idei tkwiących w życiu i działalności Jana Pawła II.
 3. Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży.
 4. Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży.

III. Zasady Konkursu:

1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 3- 19 lat (ograniczenie wiekowe nie dotyczy kategorii V).

2. Konkurs będzie przebiegał w pięciu kategoriach:

 •          - kategoria I:   uczestnicy w wieku 3-5 lat
 •          - kategoria II:  uczestnicy w wieku 6- 9 lat
 •          - kategoria III:  uczestnicy w wieku 10- 12 lat
 •          - kategoria IV:  uczestnicy w wieku 13-19
 •          - kategoria V:  uczestnicy ze szkół specjalnych

3. Uczestnicy wykonują pracę plastyczną zgodnie z hasłem XVII Dnia PapieskiegoIdźmy naprzód z nadzieją”.

4. Format pracy: A-2, A-3.

5. Technika wykonania dowolna: malarstwo, grafika, rysunek, grafika komputerowa  (płaska, bez użycia materiałów nietrwałych: plasteliny, modeliny, bibuły, kaszy itp., z możliwością eksponowania w ramie pod szkłem).

6. Na odwrocie każdej pracy należy nakleić dokładnie uzupełnioną stopkę.

7. Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do dnia  25 IX 2017 r. osobiście w siedzibie Muzeum lub listownie (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Muzeum w Bielsku Podlaskim, ul. Widowska 1, 17-100 Bielsk Podlaski.

8. Prace oceni Jury powołane przez organizatorów. Nagrodzeni i wyróżnienie Autorzy najciekawszych otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Organizator nie przewiduje zaświadczeń oraz dyplomów za sam udział w Konkursie.

9. Prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej.

10. O wynikach konkursu Organizator poinformuje drogą telefoniczną i elektroniczną.

11. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 16.10.2017 r. o godz. 10.00.

V. Uwagi organizatorów:

 1. Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę).
 2. Uczestnik Konkursu składa tylko jedną pracę, szkoła dowolną liczbę prac.
 3. Prac konkursowych nie należy podklejać ani oprawiać.
 4. Prace zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nadesłane po terminie oraz niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
 5. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność Organizatorów.
 6. Nadesłanie prac na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu oraz zgodą na:        
  -  przetwarzanie danych osobowych przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku w celach dokumentacyjnych i promocyjnych,
  - prezentację pracy w folderze i materiałach reklamowych (papierowych i elektronicznych).
 7. Autor pracy przenosi na Organizatora Konkursu całość autorskich praw majątkowych nieodpłatnie, w tym możliwość eksploatacji pracy w następujących formach: wystawa, rozpowszechnianie na nośniku elektronicznym.

 

Biuro organizacyjne:

Muzeum w Bielsku Podlaskim, ul. Widowska 1, 17 – 100 Bielsk Podlaski, Polska

tel. kom. +48 509 336 841, e-mail: muzeum.bielsk@muzeum.bialystok.pl

www.muzeum.bialystok.pl

 

Załączniki: 

Kalendarium

Imieniny obchodzą

Otylia

Juliusz

Łucja

13

czwartek

grudzień 2018

Sprawdź: Co? Gdzie? Kiedy?

Grudzień 2018

p w ś c p s n
Wydarzenia z dnia 1 Grudzień 2018 (sobota)
Wydarzenia z dnia 2 Grudzień 2018 (niedziela)
 • Wydarzenie z dnia 2 Grudzień 2018 (niedziela): MLH
 • Wydarzenie z dnia 2 Grudzień 2018 (niedziela): III liga koszykówki
3
4
Wydarzenia z dnia 5 Grudzień 2018 (środa)
Wydarzenia z dnia 6 Grudzień 2018 (czwartek)
Wydarzenia z dnia 7 Grudzień 2018 (piątek)
Wydarzenia z dnia 8 Grudzień 2018 (sobota)
Wydarzenia z dnia 9 Grudzień 2018 (niedziela)
10
Wydarzenia z dnia 11 Grudzień 2018 (wtorek)
12
13
14
15
Wydarzenia z dnia 16 Grudzień 2018 (niedziela)
17
Wydarzenia z dnia 18 Grudzień 2018 (wtorek)
19
20
Wydarzenia z dnia 21 Grudzień 2018 (piątek)
22
23
24
25
26
27
28
Wydarzenia z dnia 29 Grudzień 2018 (sobota)
30
Wydarzenia z dnia 31 Grudzień 2018 (poniedziałek)

Video

Więcej filmów
Filmowe podsumowanie roku 2017 w Bielsku Podlaskim
Filmowe podsumowanie roku 2017 zaprezentowane podczas spotkania noworocznego Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Jarosława Borowskiego 14 stycznia 2018 r. Produkcja - TV Podlasie.
Zobacz film

Galerie zdjęć

Więcej galerii zdjęć
Panoramiczny Bielsk Podlaski
Zobacz galerię

Ankieta

Ankieta badania satysfakcji i oczekiwań klientów

Wypełnij ankietę