Oficjalny serwis internetowy Miasta Bielsk Podlaski

Niesłyszący

Przejdź do: Elektroniczna Skzynka PodawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

MENU

Dane teleadresowe i konto bankowe

Zawartość

Urząd Miasta Bielsk Podlaski
ul.Kopernika 1
17-100 Bielsk Podlaski

tel. +48 85 731 8 188, +48 85 731 8 100
fax. +48 85 731 8 150

um@bielsk-podlaski.pl
www.bielsk-podlaski.pl

Godziny pracy:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30

 NIP: 543 00 04 664      REGON: 000523270

Rachunek bankowy Urzędu Miasta Bielsk Podlaski prowadzony przez PKO Bank Polski S.A. II RCK Białystok:

24 1020 1332 0000 1402 1071 1374

Informacje dla rozliczeń międzynarodowych:

międzynarodowy numer IBAN – numer rachunku z nagłówka wyciągu poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony, w przypadku Polski: PL

kod SWIFT, dla Mazowiecki Bank Regionalny S.A. w Warszawie, Bank Spółdzielczy w Brańsku: MBREPLPW.

 

Informator telefoniczny

 

 

 

Opis

Nr pokoju

Nr tel.

Centrala telefoniczna

3

+48 85 731 8 188

+48 85 731 8 100

Sekretariat

200

 +48 85 731 8 101

+48 85 731 8 102

 fax:

+48 85 731 8 150

Burmistrz Miasta Jarosław Borowski        

200

+48 85 731 8 101

+48 85 731 8 102

Zastępca Burmistrza Bożena Teresa Zwolińska

200

+48 85 731 8 101

+48 85 731 8 102

Sekretarz Miasta Tamara Korycka                    

207

+48 85 731 8 137

Skarbnik Miasta Anna Szkoda

209

+48 85 731 8 120

Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Roszczenko

308

+48 85 731 8 156

Biuro podawcze      

16

+48 85 731 8 145

Referat Obsługi Burmistrza i Rady Miasta

Kierownik - Jolanta Mierzwińska              

306

+48 85 731 8 107

Obsługa Rady Miasta   

304

+48 85 731 8 112

Promocja miasta, współpraca z zagranicą, honorowy patronat, rozwój i upowszechnianie turystyki, służba prasowa, redakcja serwisu internetowego

303

+48 85 731 8 143

Referat Organizacyjno Gospodarczy

Kierownik - Urszula Gościk

5

+48 85 731 8 144

Kadry, sprawy gospodarcze

11

+48 85 731  8 138

Referat Finansowo-Budżetowy             

Gł. Księgowa Ludmiła Korzeniewska

205

+48 85 731 8 105

Czynsz dzierżawny, podatek VAT

205

+48 85 731 8 105

płace, rozrachunki z kontrahentami - księgowość Urzędu Miasta, Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa Pracowników Oświaty

204

+48 85 731 8 114

Wymiar podatku od nieruchomości i rolnego od osób fizycznych i prawnych, windykacja należności podatku od nieruchomości od osób fizycznych, wydawanie zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatkowej i o niezaleganiu

208

+48 85 731 8 119

Opłata skarbowa, zwrot podatku akcyzowego, księgowość opłat w zakresie pasa drogowego

212

+48 85 731 8 151

Księgowość opłat za gospodarowanie odpadami  komunalnymi, windykacja i egzekucja opłat

216

+48 85 731 8 158

Księgowość i sprawozdawczość budżetowa, sprawy finansowe jednostek organizacyjnych podległych Miastu, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne

217

+48 85 731 8 121

Księgowość i windykacja podatku od nieruchomości od osób prawnych, podatku od środków transportowych, podatku rolnego, należności z tytułu: sprzedaży mienia, wieczystego użytkowania gruntu, przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności, opłaty adiacenckiej, renty planistycznej, opłaty targowej, opłaty za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych

218

+48 85 731 8 122

Inspektor ds. kontroli

300

+48 85 731 8 125

Audyt

213

+48 85 731 8 161

Kasa Urzędu Miasta

9

+48 85 731 8 126

Referat Gospodarki Przestrzennej                      

Kierownik - Kazimierz Prus

210

+48 85 731 8 134

Dzierżawa gruntów nieruchomości, rozgraniczenie nieruchomości, ustalanie i naliczanie opłat adiacenckich, przegląd stanu technicznego obiektów budowlanych

211

+48 85 731 8 148

Zamiana i sprzedaż nieruchomości, numeracja porządkowa  budynków; wydawanie zaświadczeń, wypisów/ wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, rejestr zabytków

211

+48 85 731 8 136

Użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, podziały nieruchomości i opłaty adiacenckie z tytułu podziału, nazewnictwo ulic, sprzedaż lokali.

214

+48 85 731 8 116

Warunki zabudowy i zagospodarowanie terenu, uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

215

+48 85 731 8 110

Referat Gospodarki Komunalnej Handlu i Rolnictwa    

Kierownik - Bogdan Sokołowski

104

+48 85 731 8 127

Gospodarka odpadami, odłów bezpańskich zwierząt

 

105

+48 85 731 8 109

+48 85 731 8 157

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, działalność targowisk, gospodarka wodno–ściekowa, oświetlenie miasta, transport zbiorowy

106

+48 85 731 8 154

Ewidencja działalności gospodarczej, ochrona środowiska- ocena oddziaływania na środowisko

107

+48 85 731 8 130

Utrzymanie  zieleni miejskiej, zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, utrzymanie czystości ulic i placów miejskich

108

+48 85 731 8 131

 

Utrzymanie dróg miejskich

108

+48 85 731 8 149

Dodatki mieszkaniowe, gospodarka zasobami mieszkaniowymi

12

+48 85 731 8 108

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

Kierownik - Jerzy Bartoszuk

109

+48 85 731 8 104

Inwestycje

110

+48 85 731 8 155

Zamówienia Publiczne

111

+48 85 731 8 129

Pozyskiwanie dofinansowania z funduszy krajowych i Unii Europejskiej

112

+48 85 731 8 135

Referat Oświaty i Kultury  

Kierownik - Eugeniusz Jakubowski

113

+48 85 731 8 113

Oświata (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja), żłobki i kluby dziecięce

114

+48 85 731 8 117

Kultura, sport, dotacje na remont zabytków, pomoc społeczna, ochrona zdrowia

115

+48 85 731 8 118

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punkt informacji ds. przeciwdziałania uzależnieniom, leczenie odwykowe

13

+48 85 730 43 50

Stypendia socjalne dla uczniów, Karta Dużej Rodziny, profilaktyka uzależnień, nadzór nad świetlicami środowiskowymi, współpraca z organizacjami pozarządowymi

13

Tel/fax

+48 85 731 81 40

Referat Zarządzania Kryzysowego           

Kierownik - Janusz Porycki

Zarządzanie kryzysowe, sprawy obronne, obrona cywilna, zbiórki publiczne, zgromadzenia, imprezy masowe, prowadzenie kancelarii dokumentów niejawnych, repatryjacja

 10 +48 85 731 8 139

Zarządzanie kryzysowe, sprawy obronne, obrona cywilna

4 +48 85 73 1 8 142

Urząd Stanu Cywilnego              

Kierownik - Walentyna Jurczuk

Rejestracja małżeństw

102

 Tel/fax

+48 85 731 8 153

Rejestracja urodzeń i zgonów, wydawanie odpisów

101

+48 85 731 8 123

Ewidencja ludności

6

+48 85 731 8 124

Dowody osobiste

8

+48 85 731 8 128

Kalendarium

Imieniny obchodzą

Bernard

Krzysztof

Sabina

20

wtorek

sierpień 2019

Sprawdź: Co? Gdzie? Kiedy?

Sierpień 2019

p w ś c p s n
1
2
Wydarzenia z dnia 3 Sierpień 2019 (sobota)
Wydarzenia z dnia 4 Sierpień 2019 (niedziela)
Wydarzenia z dnia 5 Sierpień 2019 (poniedziałek)
  • Wydarzenie z dnia 5 Sierpień 2019 (poniedziałek): Wakacyjny Fun
Wydarzenia z dnia 6 Sierpień 2019 (wtorek)
Wydarzenia z dnia 7 Sierpień 2019 (środa)
Wydarzenia z dnia 8 Sierpień 2019 (czwartek)
Wydarzenia z dnia 9 Sierpień 2019 (piątek)
Wydarzenia z dnia 10 Sierpień 2019 (sobota)
Wydarzenia z dnia 11 Sierpień 2019 (niedziela)
12
13
14
Wydarzenia z dnia 15 Sierpień 2019 (czwartek)
16
17
Wydarzenia z dnia 18 Sierpień 2019 (niedziela)
19
20
21
22
23
Wydarzenia z dnia 24 Sierpień 2019 (sobota)
25
26
27
28
29
Wydarzenia z dnia 30 Sierpień 2019 (piątek)
Wydarzenia z dnia 31 Sierpień 2019 (sobota)

Video

Więcej filmów
Atrakcje turystyczne Bielska Podlaskiego
Film turystyczny promujący miasto Bielsk Podlaski.Rok 2018.Produkcja Artgraphic Multimedia
Zobacz film

Galerie zdjęć

Więcej galerii zdjęć
Kwiecisty Bielsk Podlaski 2019
Zobacz galerię

Ankieta

Ankieta badania satysfakcji i oczekiwań klientów

Wypełnij ankietę