Oficjalny serwis internetowy Miasta Bielsk Podlaski

Niesłyszący

Przejdź do: Elektroniczna Skzynka PodawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

MENU

Dane teleadresowe i konto bankowe

Zawartość

Urząd Miasta Bielsk Podlaski
ul.Kopernika 1
17-100 Bielsk Podlaski

tel. +48 85 731 8 188, +48 85 731 8 100
fax. +48 85 731 8 150

um@bielsk-podlaski.pl
www.bielsk-podlaski.pl

Godziny pracy:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30

 NIP: 543 00 04 664      REGON: 000523270

Rachunek bankowy Urzędu Miasta Bielsk Podlaski prowadzony przez PKO Bank Polski S.A. II RCK Białystok:

24 1020 1332 0000 1402 1071 1374

Informacje dla rozliczeń międzynarodowych:

międzynarodowy numer IBAN – numer rachunku z nagłówka wyciągu poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony, w przypadku Polski: PL

kod SWIFT, dla Mazowiecki Bank Regionalny S.A. w Warszawie, Bank Spółdzielczy w Brańsku: MBREPLPW.

 

Informator telefoniczny

 

 

 

Opis

Nr pokoju

Nr tel.

Centrala telefoniczna

3

+48 85 731 8 188

+48 85 731 8 100

Sekretariat

200

 +48 85 731 8 101

+48 85 731 8 102

 fax:

+48 85 731 8 150

Burmistrz Miasta Jarosław Borowski        

200

+48 85 731 8 101

+48 85 731 8 102

Zastępca Burmistrza Bożena Teresa Zwolińska

200

+48 85 731 8 101

+48 85 731 8 102

Sekretarz Miasta Tamara Korycka                    

207

+48 85 731 8 137

Skarbnik Miasta Anna Szkoda

209

+48 85 731 8 120

Przewodniczący Rady Miasta Igor Łukaszuk

308

+48 85 731 8 156

Biuro podawcze      

16

+48 85 731 8 145

Referat Obsługi Burmistrza i Rady Miasta

Kierownik - Jolanta Mierzwińska              

306

+48 85 731 8 107

Obsługa Rady Miasta   

304

+48 85 731 8 112

Promocja miasta, współpraca z zagranicą, honorowy patronat, służba prasowa, redakcja strony internetowej

303

+48 85 731 8 143

Referat Organizacyjno Gospodarczy

Kierownik - Urszula Gościk

5

+48 85 731 8 144

Kadry, sprawy gospodarcze

11

+48 85 731  8 138

Referat Finansowo-Budżetowy             

Gł. Księgowa Ludmiła Korzeniewska

205

+48 85 731 8 105

Czynsz dzierżawny, podatek VAT

205

+48 85 731 8 105

płace, rozrachunki z kontrahentami - księgowość Urzędu Miasta, Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa Pracowników Oświaty

204

+48 85 731 8 114

Wymiar podatku od nieruchomości i rolnego od osób fizycznych i prawnych, windykacja należności podatku od nieruchomości od osób fizycznych, wydawanie zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatkowej i o niezaleganiu

208

+48 85 731 8 119

Opłata skarbowa, zwrot podatku akcyzowego, księgowość opłat w zakresie pasa drogowego

212

+48 85 731 8 151

Księgowość opłat za gospodarowanie odpadami  komunalnymi, windykacja i egzekucja opłat

216

+48 85 731 8 158

Księgowość i sprawozdawczość budżetowa, sprawy finansowe jednostek organizacyjnych podległych Miastu, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne

217

+48 85 731 8 121

Księgowość i windykacja podatku od nieruchomości od osób prawnych, podatku od środków transportowych, podatku rolnego, należności z tytułu: sprzedaży mienia, wieczystego użytkowania gruntu, przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności, opłaty adiacenckiej, renty planistycznej, opłaty targowej, opłaty za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych

218

+48 85 731 8 122

Inspektor ds. kontroli

300

+48 85 731 8 125

Audyt

213

+48 85 731 8 161

Kasa Urzędu Miasta

9

+48 85 731 8 126

Referat Gospodarki Przestrzennej                      

Kierownik - Kazimierz Prus

210

+48 85 731 8 134

Dzierżawa gruntów nieruchomości, rozgraniczenie nieruchomości, ustalanie i naliczanie opłat adiacenckich, przegląd stanu technicznego obiektów budowlanych

211

+48 85 731 8 148

Zamiana i sprzedaż nieruchomości, numeracja porządkowa  budynków; wydawanie zaświadczeń, wypisów/ wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, rejestr zabytków

211

+48 85 731 8 136

Użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, podziały nieruchomości i opłaty adiacenckie z tytułu podziału, nazewnictwo ulic, sprzedaż lokali.

214

+48 85 731 8 116

Warunki zabudowy i zagospodarowanie terenu, uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

215

+48 85 731 8 110

Referat Gospodarki Komunalnej Handlu i Rolnictwa    

Kierownik - Bogdan Sokołowski

104

+48 85 731 8 127

Gospodarka odpadami, odłów bezpańskich zwierząt

 

105

+48 85 731 8 109

+48 85 731 8 157

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, działalność targowisk, gospodarka wodno–ściekowa, oświetlenie miasta, transport zbiorowy

106

+48 85 731 8 154

Ewidencja działalności gospodarczej, ochrona środowiska- ocena oddziaływania na środowisko

107

+48 85 731 8 130

Utrzymanie  zieleni miejskiej, zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, utrzymanie czystości ulic i placów miejskich

108

+48 85 731 8 131

 

Utrzymanie dróg miejskich

108

+48 85 731 8 149

Dodatki mieszkaniowe, gospodarka zasobami mieszkaniowymi

12

+48 85 731 8 108

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

Kierownik - Jerzy Bartoszuk

109

+48 85 731 8 104

Inwestycje

110

+48 85 731 8 155

Zamówienia Publiczne

111

+48 85 731 8 129

Pozyskiwanie dofinansowania z funduszy krajowych i Unii Europejskiej

112

+48 85 731 8 135

Referat Oświaty i Kultury  

Kierownik - Eugeniusz Jakubowski

113

+48 85 731 8 113

Oświata (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja), żłobki i kluby dziecięce

114

+48 85 731 8 117

Kultura, sport, dotacje na remont zabytków, pomoc społeczna, ochrona zdrowia

115

+48 85 731 8 118

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punkt informacji ds. przeciwdziałania uzależnieniom, leczenie odwykowe

13

+48 85 730 43 50

Stypendia socjalne dla uczniów, Karta Dużej Rodziny, profilaktyka uzależnień, nadzór nad świetlicami środowiskowymi, współpraca z organizacjami pozarządowymi

13

Tel/fax

+48 85 731 81 40

Referat Zarządzania Kryzysowego           

Kierownik - Janusz Porycki

Zarządzanie kryzysowe, sprawy obronne, obrona cywilna, zbiórki publiczne, zgromadzenia, imprezy masowe, prowadzenie kancelarii dokumentów niejawnych, repatryjacja

 10 +48 85 731 8 139

Zarządzanie kryzysowe, sprawy obronne, obrona cywilna

4 +48 85 73 1 8 142

Urząd Stanu Cywilnego              

Kierownik - Walentyna Jurczuk

Rejestracja małżeństw

102

 Tel/fax

+48 85 731 8 153

Rejestracja urodzeń i zgonów, wydawanie odpisów

101

+48 85 731 8 123

Ewidencja ludności

6

+48 85 731 8 124

Dowody osobiste

8

+48 85 731 8 128

Kalendarium

Imieniny obchodzą

Ada

Aleksander

Dagmara

12

środa

grudzień 2018

Sprawdź: Co? Gdzie? Kiedy?

Grudzień 2018

p w ś c p s n
Wydarzenia z dnia 1 Grudzień 2018 (sobota)
Wydarzenia z dnia 2 Grudzień 2018 (niedziela)
  • Wydarzenie z dnia 2 Grudzień 2018 (niedziela): MLH
  • Wydarzenie z dnia 2 Grudzień 2018 (niedziela): III liga koszykówki
3
4
Wydarzenia z dnia 5 Grudzień 2018 (środa)
Wydarzenia z dnia 6 Grudzień 2018 (czwartek)
Wydarzenia z dnia 7 Grudzień 2018 (piątek)
Wydarzenia z dnia 8 Grudzień 2018 (sobota)
Wydarzenia z dnia 9 Grudzień 2018 (niedziela)
10
Wydarzenia z dnia 11 Grudzień 2018 (wtorek)
12
13
14
15
Wydarzenia z dnia 16 Grudzień 2018 (niedziela)
17
Wydarzenia z dnia 18 Grudzień 2018 (wtorek)
19
20
Wydarzenia z dnia 21 Grudzień 2018 (piątek)
22
23
24
25
26
27
28
Wydarzenia z dnia 29 Grudzień 2018 (sobota)
30
31

Video

Więcej filmów
Filmowe podsumowanie roku 2017 w Bielsku Podlaskim
Filmowe podsumowanie roku 2017 zaprezentowane podczas spotkania noworocznego Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Jarosława Borowskiego 14 stycznia 2018 r. Produkcja - TV Podlasie.
Zobacz film

Galerie zdjęć

Więcej galerii zdjęć
Panoramiczny Bielsk Podlaski
Zobacz galerię

Ankieta

Ankieta badania satysfakcji i oczekiwań klientów

Wypełnij ankietę