Oficjalny serwis internetowy Miasta Bielsk Podlaski

Niesłyszący

Przejdź do: Elektroniczna Skzynka PodawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

MENU

Karty usług ISO

Zawartość

Nazwa usługiDo pobrania
URZĄD STANU CYWILNEGO
Rejestracja urodzinKarta usługi
Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem USCKarta usługi
Rejestracja zgonuKarta usługi
Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego

Karta usługi

Wniosek o wydanie odpisu skróconego

Wydawanie dowodów osobistychKarta usługi
Zaświadczenie zgłoszenia utraty lub zniszczenia dowodu osobistegoKarta usługi

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego

Karta usługi

Zameldowanie na pobyt stały

Karta usługi

Anulowanie czynności materialno-technicznej zameldowania na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy

Karta usługi

Wymeldowanie w trybie administracyjnym

Karta usługi

Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące

Karta usługi

Wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące

Karta usługi

Wpis do rejestru wyborców Miasta Bielsk Podlaski

Karta usługi

Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności

Karta usługi
REFERAT FINANSOWY
Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowychKarta usługi
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnejKarta usługi
REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
Oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym

Karta usługi

Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomościKarta usługi
Podziały nieruchomościKarta usługi
Umowa dzierżawyKarta usługi
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski

Karta usługi

Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania

Sprzedaż nieruchomości

Karta usługi

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ HANDLU I ROLNICTWA
Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcyKarta usługi
Zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Karta usługi

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

REFERAT OŚWIATY I KULTURY
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnegoKarta usługi
Postępowanie w sprawie zastosowania procedury zobowiązania do leczenia odwykowego

 

Karta usługi

Wniosek o objęcie leczeniem odwykowym

Dofinansowanie kosztów kształcenia

Karta usługi

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem

Oświadczenie o obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych

Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis

REFERAT ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Uznanie osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej lub służby przygotowawczej i żołnierza odbywającego tę służbę za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodzinyKarta usługi
Odroczenie zasadniczej służby wojskowej ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodzinyKarta usługi
Uznanie osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej lub żołnierza odbywającego tę służbę - za żołnierza samotnegoKarta usługi
Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowejKarta usługi
Zawiadomienie o organizowaniu zgromadzenia publicznegoKarta usługi
Wniosek repatrianta o zapewnienie "warunków do osiedlenia się"Karta usługi

 

 

 

Kalendarium

Imieniny obchodzą

Czesław

Małgorzata

Paweł

20

piątek

lipiec 2018

Sprawdź: Co? Gdzie? Kiedy?

Lipiec 2018

p w ś c p s n
Wydarzenia z dnia 1 lipiec 2018 (niedziela)
Wydarzenia z dnia 2 lipiec 2018 (poniedziałek)
Wydarzenia z dnia 3 lipiec 2018 (wtorek)
Wydarzenia z dnia 4 lipiec 2018 (środa)
Wydarzenia z dnia 5 lipiec 2018 (czwartek)
Wydarzenia z dnia 6 lipiec 2018 (piątek)
Wydarzenia z dnia 7 lipiec 2018 (sobota)
Wydarzenia z dnia 8 lipiec 2018 (niedziela)
Wydarzenia z dnia 9 lipiec 2018 (poniedziałek)
Wydarzenia z dnia 10 lipiec 2018 (wtorek)
Wydarzenia z dnia 11 lipiec 2018 (środa)
Wydarzenia z dnia 12 lipiec 2018 (czwartek)
Wydarzenia z dnia 13 lipiec 2018 (piątek)
Wydarzenia z dnia 14 lipiec 2018 (sobota)
Wydarzenia z dnia 15 lipiec 2018 (niedziela)
Wydarzenia z dnia 16 lipiec 2018 (poniedziałek)
Wydarzenia z dnia 17 lipiec 2018 (wtorek)
18
19
Wydarzenia z dnia 20 lipiec 2018 (piątek)
Wydarzenia z dnia 21 lipiec 2018 (sobota)
22
Wydarzenia z dnia 23 lipiec 2018 (poniedziałek)
24
25
Wydarzenia z dnia 26 lipiec 2018 (czwartek)
Wydarzenia z dnia 27 lipiec 2018 (piątek)
Wydarzenia z dnia 28 lipiec 2018 (sobota)
Wydarzenia z dnia 29 lipiec 2018 (niedziela)
30
31

Video

Więcej filmów
Filmowe podsumowanie roku 2017 w Bielsku Podlaskim
Filmowe podsumowanie roku 2017 zaprezentowane podczas spotkania noworocznego Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Jarosława Borowskiego 14 stycznia 2018 r. Produkcja - TV Podlasie.
Zobacz film

Galerie zdjęć

Więcej galerii zdjęć
Panoramiczny Bielsk Podlaski
Zobacz galerię

Ankieta

Ankieta badania satysfakcji i oczekiwań klientów

Wypełnij ankietę