Oficjalny serwis internetowy Miasta Bielsk Podlaski

Niesłyszący

Przejdź do: Elektroniczna Skzynka PodawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

MENU

Wyniki konsultacji

Zawartość

Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Miasta Bielsk Podlaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Konsultacje przeprowadzono w trybie uchwały  Nr LIV/312/10 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi lub radami działalności pożytku publicznego oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2010 r. Nr 252, poz. 3076).

Treść projektu uchwały została umieszczona na stronie internetowej Miasta Bielsk Podlaski oraz w BIP w dniu 07.09.2018 r. Podmioty mogły wyrażać swoje opinie w formie elektronicznej lub pisemnej w terminie od 17 do 19 września br.

Ponadto w dniu 19 września 2018 roku odbyły się konsultacje społeczne w formie bezpośredniego otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych,  Bielską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz przedstawicielem Miejskiej Rady Seniorów. W konsultacjach wzięło udział 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 7 członków  Bielskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, 1 przedstawicielka Miejskiej Rady Seniorów oraz 4 osoby z Referatu Oświaty i Kultury Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

Komórką odpowiedzialną za ich przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji był Referat Oświaty i Kultury Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

Podczas prowadzonych konsultacji nie wniesiono żadnych uwag do treści konsultowanego programu i został on pozytywnie zaopiniowany przez Bielską Radę Działalności Pożytku Publicznego.

Kalendarium

Imieniny obchodzą

Bogdan

Józef

Marek

19

wtorek

marzec 2019

Sprawdź: Co? Gdzie? Kiedy?

Marzec 2019

p w ś c p s n
1
Wydarzenia z dnia 2 marzec 2019 (sobota)
Wydarzenia z dnia 3 marzec 2019 (niedziela)
4
5
6
Wydarzenia z dnia 7 marzec 2019 (czwartek)
Wydarzenia z dnia 8 marzec 2019 (piątek)
Wydarzenia z dnia 9 marzec 2019 (sobota)
10
11
Wydarzenia z dnia 12 marzec 2019 (wtorek)
13
Wydarzenia z dnia 14 marzec 2019 (czwartek)
Wydarzenia z dnia 15 marzec 2019 (piątek)
  • Wydarzenie z dnia 15 marzec 2019 (piątek): Skok wzwyż
Wydarzenia z dnia 16 marzec 2019 (sobota)
Wydarzenia z dnia 17 marzec 2019 (niedziela)
Wydarzenia z dnia 18 marzec 2019 (poniedziałek)
19
Wydarzenia z dnia 20 marzec 2019 (środa)
Wydarzenia z dnia 21 marzec 2019 (czwartek)
Wydarzenia z dnia 22 marzec 2019 (piątek)
23
24
25
26
Wydarzenia z dnia 27 marzec 2019 (środa)
28
29
Wydarzenia z dnia 30 marzec 2019 (sobota)
31

Video

Więcej filmów
Atrakcje turystyczne Bielska Podlaskiego
Film turystyczny promujący miasto Bielsk Podlaski.Rok 2018.Produkcja Artgraphic Multimedia
Zobacz film

Galerie zdjęć

Więcej galerii zdjęć
Panoramiczny Bielsk Podlaski
Zobacz galerię

Ankieta

Ankieta badania satysfakcji i oczekiwań klientów

Wypełnij ankietę